1 oktober, Dag van de Oudere Personen: BBGO bereikt doorbraak

Het bestuur van de Bond Belangbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) feliciteert overheidsgepensioneerden in verband met de Internationale Dag van de Oudere Personen op 1 oktober. De BBGO heeft sinds zijn oprichting als één der belangrijkste doelen op zich genomen om te komen tot een welvaartvast pensioen voor de overheidsgepensioneerden.  Opeenvolgende besturen committeerden zich bij hun aantreden dat aan de welvaartvastheid van de pensioenen bij de overheid prioriteit moest worden gegeven. Aan frustratie heeft het daarbij zeker niet ontbroken. Toch kwam er enig licht in de tunnel toen op 22 december 2008 het ‘Staatsbesluit no. 164 ter welvaartvastmaking van de pensioenen’ werd geslagen. Helaas laat de uitvoering daarvan nog steeds op zich wachten.
Het bestuur kan thans mededelen dat de onderhandelingen tussen het miniserie van Binnenlandse Zaken en het Pensioenfonds, een nieuwe positieve fase zijn ingegaan dank zij de bijzondere bijstand die is verkregen van de Vaste Commissies van Binnenlandse Zaken en Financiën van De Nationale Assemblee.
Tijdens de recente bespreking met de genoemde commissies werd het besluit genomen dat partijen in vergadersessies met elkaar zouden moeten komen tot een model om de achtergestelde groepen alsnog in te passen in het welvaartvast systeem.  Tijdens de diverse gesprekken is het bestuur van de BBGO gekomen met voorstellen welke zijn uitgewerkt door het Pensioenfonds. Het ziet er naar uit dat partijen elkaar dicht genaderd zijn en de mogelijkheid van een doorbraak ligt dan ook binnen handbereik. Hoewel de afspraak gemaakt is dat partijen op deze dag – de Internationale dag van de Oudere Personen – gezamenlijk zouden optreden ter informatie van het bereikte aan de leden, is dat moment jammer genoeg niet mogelijk vanwege redenen van de organisatorische aard.
Het bestuur van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst is er evenwel van overtuigd dat binnen heel korte tijd aan de gepensioneerden het goede nieuws kan worden medegedeeld, hetgeen tevens zal inhouden dat aan een strijd van drie decennia een einde zal zijn gekomen. Het bestuur van de BBGO feleciteert alle oudere personen, in het bijzonder de overheidsgepensioneerden, met deze door de wereldgemeenschap gecreëerde bijzondere dag.

error: Kopiëren mag niet!