SVB-leden zullen vanavond gal spuwen tijdens vergadering

Wanneer vanavond de SVB in een vergadering bijeenkomt in het Emile de Lafuente Sportcomplex, zullen hoogstwaarschijnlijk enkele leden hun gal spuwen. Dagblad Suriname heeft info dat vooral de arbiterskosten, het transfersysteem en de kwestie contributie hete hangijzers zijn. Robinhood-voorzitter Ludwig van Dijk zal zeker praten over de arbiterskosten en het huidige transfersysteem. Om 19.00 uur vangt de vergadering aan, waarbij toch een van de belangrijkste zaken zal zijn het te hanteren competitiesysteem voor het nieuwe seizoen. Er zijn 4 voorstellen die op tafel gelegd zullen worden. Deze zijn die van Leo Victor, de SVB, Randjiet Boys en de LSO.
Errol Veldbloem, voorzitter van de Wanica Sportorganisatie (WSO), zal zeker van de partij zijn op deze vergadering. Hij doet een beroep op de andere leden, vooral de aanvragers, om op tijd aanwezig te zijn, zodat ze geen problemen krijgen met quorum en afsluiting van de vergadering. Een punt dat niet door de beugel kan bij de WSO, is volgens Veldbloem het feit dat leden die hun contributie niet voldaan hebben, niet zullen mogen participeren in de stemming. Hij vraagt zich af waarom deze bijbepaling voor deze uitgeschreven vergadering geldt. Terwijl het jaar nog niet voorbij is, eist men als het ware de contributie op. Wat Veldbloem niet begrijpt, is waarom men in 2009  geen probleem van de achterstallige contributie maakte. ‘Toen moest het bestuur- Giskus meedingen in de bestuursverkiezingen en heeft het zelf de contributie voor ons betaald. In het jaar 2010 is er helemaal niet betaald, maar nooit iets daarover gezegd. Ook in 2011 niet, totdat de Fifa gelden beschikbaar stelde. Hiervan zouden alle lidbonden US$ 1000 krijgen. Bij het uitbetalen hield de SVB US$ 200 contributiegelden van elke lidbond in over de jaren 2010 en 2011. Maar waarom zei men in 2010 niets over contributie?’ vraagt de WSO-voorzitter zich af. Hij denkt dat dit gewoon een afschrikmiddel is naar de leden toe, omdat die zelf een vergadering hebben aangevraagd. De WSO is momenteel in beraad of ze wel of niet gaat betalen.
Over het te hanteren competitiesysteem voor komend jaar, denkt de WSO-voorzitter dat het voorstel van Leo Victor, waarbij de Eerste klasse opgedoekt zal worden, niet gaat werken. De WSO zelf pleit voor promotie van meer ploegen naar de Topsectie. Over de uitbreiding van de Hoofdklasse heeft hij ook een mening. ‘De Hoofdklasse was destijds al uitgebreid, dan weer ingekort. Meer of minder ploegen helpen het niveau niet verhogen, dat ligt bij het bestuur. Ik heb geen ontwikkeling gezien tijdens het bestuur-Giskus en bestuur-Bhoendie’, zegt Veldbloem. Vanavond zal hij stemmen voor het systeem dat ons voetbal naar een hoger niveau zal brengen.
De agenda van de vergadering van vanavond ziet er als volgt uit: 1. Opening; 2. Mededelingen; 3. Bespreking competitievoorstellen van Leo Victor , SVB , Randjiet Boys en de Lidbonden; 4. Bespreking betaling arbiters; 5. Bespreking transfersysteem; 6. Vaststellen tarief huur stadion en toegangsprijzen; 7. Wat ter tafel komt; 8. Rondvraag en 9. Sluiting.

error: Kopiëren mag niet!