Welke beloften jaarrede 2011 zijn gerealiseerd?

President Desi Bouterse toen hij de jaarrede 2011 uitsprak in DNA (foto: DBSarchief/september 2011)

President Desi Bouterse zal vandaag zijn jaarrede voor het dienstjaar 2013 uitspreken in De Nationale Assemblee (DNA). Op 29 september 2011 hield hij zijn jaarrede voor het dienstjaar 2012. Daarbij haalde hij punten/beloftes naar voren, die zijn regering in 2012 zou gaan realiseren. Dagblad Suriname pakt een 35-tal punten en geeft aan wat de stand van zaken is van deze beloftes.

# Belofte Realisatie 
1 Soevereign Wealth Fund Nog niet ingesteld
2 Evaluatie Fiso-beloningssysteem Nog niet plaatsgevonden
3 E-Government policy, snelle dienstverlening gemeenschap Niets van te merken
4 Decentralisatieprogramma Al enkele jaren in uitvoering
5 Grondenrechten- en boedelvraagstuk Geen indicaties hiervan
6 Herlocatie Centrale Markt Niets van te merken
7 Criminaliteitsbestrijding topprioriteit Nog niet echt te merken
8 Vreemdelingenbeleid Niets gemerkt/geen discussies
9 Duurzame economische groei en verhoging welvaart Bevolking merkt daar niets van
10 Privatiseren staatsbedrijven, vooral banken Niets van gemerkt
11 Hervorming belastingstelsel, invoering BTW Nog niet in werking
12 Aanpak landbouw: rijst, bananen, tuinbouw, veeteelt enz. Wordt gewerkt, geen realisatie
13 Voedselschuur Caricom, productie rijst consolideren Bijlange na nog niet realiseerbaar
14 Ordening goudsector Commissie is op schema
15 24-uur energie voor dorpen binnenland Nog niet gerealiseerd
16 Bouw nieuwe thermische centrale EBS (Het Vertrouwen) Onrealistisch voor dit jaar
17 Herinrichting Waterkant Vergevorderd stadium
18 Onderwijsproblematiek aanpakken Taks Force realiseert  benedenmaats
19 Blauwdruk toekomstige onderwijsstelsel Gepresenteerd maar onrealistisch
20 Sociaal maatschappelijk onderwijsstelsel Wordt aan gewerkt
21 Ouderschapsverlof, zowel moeder als vader Onrealistisch voor particulieren
22 3.000 woningen opleveren in 2012 Niet realiseerbaar
23 Blauwdruk landelijk woningbouwprogramma Gepresenteerd, in uitvoering
24 Opzetten Regional Sport Academy Gerealiseerd
25 Opzetten nieuw gebouw Nationaal Jeugdparlement Niets van gemerkt
26 Toegang gezondheidszorgpakket voor elke burger Niets van gemerkt
27 Invoering Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) AZV is dood verklaard
28 Afdeling Spoedeisende Hulp St. Vincentius Ziekenhuis In uitvoering
29 Afschaffing visumplicht Surinamers in diaspora Al uitgevoerd
30 Grondbeleid ten dienste van het volk Nog steeds chaotisch
31 Voorbereidingen kustwacht Gesprekken gaande
32 Baggeren Surinamerivier voor betere bevaring Start pas volgend jaar
33 Freezones Belwaarde en Paranam Niets van te merken
34 Centraal bestuurscentrum voor regering Plannen zijn in studie
35 Haalbaarheidsstudies megaprojecten continueren Beleidsintentie 2011-2016

error: Kopiëren mag niet!