Nationale Schoonmaakactie feestelijk afgesloten

De Nationale Schoonmaakactie werd vrijdag feestelijk afgesloten op het terrein van Openbaar Groen aan de Kernkampweg. Alle participanten hadden zich op het terrein verzameld. Voor degenen die ver wonen, was er voor transport gezorgd. Ook voeding en drank waren volop aanwezig. Bijkans 1400 jeugdigen hebben geparticipeerd aan deze schoonmaakactie. Zij hebben een aardig bedrag verdiend. De kinderen hebben per dag SRD 35 ontvangen. De actie per groep duurde 10 dagen. De jeugdigen die alle 10 dagen aaneengesloten hebben gewerkt, ontvangen SRD 350. De bedoeling van dit programma is om het milieubewustzijn te verhogen bij de jongeren en de rest van de samenleving.
Dion:
‘Deze actie is bewustwording’
Dion is 16 jaar en is over naar de derde klas van de muloschool. Dion heeft al die 10 dagen meegedaan aan de schoonmaakactie. Dion behoorde tot de eerste groep. Hij heeft zijn geld reeds ontvangen. Dion heeft met het geld schoolspullen gekocht en een ander deel aan privézaken uitgegeven. Ik zal volgend jaar weer mijn best doen om mee te kunnen doen. Deze actie is om de bewustwording over een schoon milieu in ons mooi land Suriname te laten groeien.
 
 
 
 
Donovan:
‘Ik heb een BlackBerry gekocht’
Ik ben 16 jaar en ben overgegaan naar de derde klas van het mulo. Ik heb een BlackBerry gekocht met het verdiende geld. Het is iets wat ik zo graag wilde hebben. Ik heb mezelf verwend. De 10 werkdagen heb ik als goed en leuk ervaren.

error: Kopiëren mag niet!