Nestor Fagoe Autar (93) overleden

De nestor en pionier van het sociaal en religieus werk op Livorno en Dijkveld, Fagoe Autar, is op woensdag 18 september op 93-jarige leeftijd overleden. Hij was al een tijdje gekluisterd aan het ziekbed. Fagoe, zoals een ieder hem kende, was oprichter en tot aan zijn dood bestuurslid van de sociale, culturele en sportvereniging Ujala. Het terrein waar deze vereniging is gevestigd aan de Dageraadweg, is ook door hem geschonken.  Hij was een kenner bij uitstek van het Hindoeïsme. Hij kon het Sanskriet lezen en was ook heel goed in Urdu.
Fagoe werd geboren op 17 maart 1915 op plantage Johanna Margaretha in het district Commewijne. Echter is hij pas op 4-jarig leeftijd, op 18 maart 1919, door zijn ouders ingeschreven in het bevolkingsregister. Hierdoor is er altijd een twijfel geweest over zijn leeftijd. Was hij nu 97 jaar of 93 jaar? Reeds voor de Tweede Wereldoorlog verhuisde hij naar Livorno en vestigde zich te Makaholo, nu de Dageraadweg. Dit was in het jaar 1937. Met zijn familie beoefende hij zoals gebruikelijk toen de klein landbouw.
Van wijlen de Indiase ambassadeur Baboe Mahatamsing kreeg Fagoe de eerste lessen in het Hindi en Urdu. Hij verdiepte zich vooral in het Hindi totdat hij alles van deze taal uit het hoofd kende. Hij bracht zijn kennis over aan zijn familieleden en buurtbewoners. Fagoe begon al heel vroeg in zijn leven met sociaal werk. Door wekelijks een tot twee keren bijeenkomsten te houden, besprak hij allerhande ontwikkelingen en wetenswaardigheden met mensen uit de buurt. Ook buiten Livorno hield hij soortgelijke sessies. Vanaf 1984 heeft hij onafgebroken tot 2011 elk jaar pakketten uitgedeeld aan sociaal zwakkeren uit de buurt bij hoogtijdagen, vooral tijdens Divali.
De Jongerenfederatie Wanica (Jofewa), die haar damactiviteiten deels ook in Ujala organiseert, heeft enkele jaren geleden gemeend om een damtoernooi naar Fagoe Autar te vernoemen. Het Autar Damtoernooi wordt al twee jaren gehouden. In het eerste jaar reikte Fagoe zelf een paar prijzen uit, terwijl hij ook gehuldigd werd door Jofewa voor zijn verdiensten.
Fagoe Autar was tot zijn dood nog ondervoorzitter van Ujala. Hij wordt zondag om 14.00 uur gecremeerd te Weg naar Zee.
Jaswant Gajadien

error: Kopiëren mag niet!