Politie Nickerie verhoogt frequentie alcoholtesten

Er vindt een strakke uitvoering van alcoholtesten plaats in Nickerie. Dit geschiedt conform de opdracht van de korpschef. Ook worden er frequenter snelheidscontroles uitgevoerd op de wegen. Volgens de GPK van Nickerie is er gebleken dat er toch nog mensen zijn die zich schuldig maken aan het rijden onder invloed van alcohol. De politie zal aan de weg blijven timmeren, omdat rijden onder invloed een ernstige bedreiging vormt voor de overige weggebruikers.
De controle wordt wekelijks uitgevoerd. In de afgelopen week zijn er 3 mensen aangehouden die ten tijde van de controle onder invloed van alcohol verkeerden. De week daarvoor waren er 5 en midden augustus waren er 12 overtreders. Volgens GPK Benschop is er statistisch wel een terugval te merken. Als bij controle blijkt dat een persoon onder invloed achter het stuur zit, dan wordt die overgebracht naar het politiebureau. Er wordt een ademanalyse afgenomen en het rijbewijs wordt ingevorderd. Er wordt een dossier opgemaakt en verzonden naar het Openbaar Ministerie, dat zorgt voor de verdere afhandeling.
Met de vakantie is ook de verkeersintensiteit op de straten van Nickerie toegenomen. De politie van Nickerie ziet middels een verhoogde aanwezigheid op de wegen erop toe dat de verkeerregels worden nageleefd.

error: Kopiëren mag niet!