DA91 start kadertraining

Op zaterdag 15 september is een aanvang gemaakt met de eerste module van de DA91-kadertraining. Deze training is bedoeld voor alle leden van DA91, maar in het bijzonder voor hen die actief wensen te participeren in de verschillende structuren van de partij.
Binnen de kadertraining worden actuele, nationale en internationale issues op sociaaleconomisch evenals het politiek-bestuurlijk vlak behandeld. Voorts wordt er getraind op praktische vaardigheden zoals communicatie-, presentatie – en mobilisatievaardigheden en onderhandelingstechnieken. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan strategieën die moeten resulteren in een drempelverlaging voor de participatie in de politiek voor vrouwen en jongeren.
De participanten aan de kadertraining worden uitgerust met alle noodzakelijke vaardigheden en informatie noodzakelijk voor een succesvolle participatie in zowel de interne politieke functies als de externe.
DA91 gelooft dat één van de belangrijkste voorwaarden voor behoorlijk bestuur is het tijdig voorbereiden van haar kader op mogelijke posities en rol vóór, tijdens en na de verkiezingen van 2015. De kadertrainingen passen geheel in de visie van DA91 op het vlak van behoorlijk bestuur inhoudende de noodzakelijke verdere democratisering van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!