SCF en RGB werken samen

Tussen het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en Suriname Conservation Foundation (SCF) is er gisteren een tweetal financieringsovereenkomsten ondertekend. De ondertekening vond plaats door minister Ginmardo Kromosoeto van RGB en ir. Leonard Johanns, de directeur van SCF. Het gaat om de bouw van een verblijf voor de jachtopzieners op Raleighvallen. De aanwezigheid van de jachtopzieners in dit gebied is de laatste jaren erg teruggevallen vanwege ook de achteruitgang van de huidige woning. Voor een optimale postbezetting is een nieuw onderkomen een must.
De tweede overeenkomst gaat om een bewustwordingsprogramma ter bescherming van de rode ibissen dat in het komend jaar uitgevoerd zal worden in de vijf kustdistricten. Volgens Hesdy Esajas, waarnemend hoofd LBB, worden rode ibissen sterk bejaagd. Daarom wil de dienst LBB ter bescherming van de rode ibissen de bewustwording promoten. Dit programma moet ertoe leiden dat scholieren en het algemeen publiek zich bewust worden van het behoud van deze natuurschoonheid.
Directeur Johanns zegt dat zij het ministerie van RGB graag willen ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken en het tot stand brengen van zaken die noodzakelijkerwijs moeten gebeuren. De rode ibissen worden erg slecht behandeld in onze regio. Daarom acht Johanns het nodig dat wij daar bijzondere aandacht aan geven. Dit project spreekt de SCF bijzonder aan en “daarom zouden wij dit project op alle mogelijke manieren willen ondersteunen”. Johanns zegt blij te zijn dat  LBB dit project wil uitvoeren. De bedoeling is dat dit project niet tot een jaar wordt beperkt, maar dat het gecontinueerd wordt.
Daarnaast gaf Johanns aan dat de slechte behuizing van de jachtopzieners volgens de SCF niet kan. “Je moet op zijn minst in zo een beschermd gebied, de mogelijkheid hebben om jachtopzieners onder te brengen.”
Minister Kromosoeto gaf aan dat de projecten op tijd zijn getekend en kan er nu inhoud worden gegeven aan de taken van het ministerie. Hij is blij dat er actie wordt ondernomen en meent dat na de bouw van de woning, de bijdrage veel meer kan zijn dan wat het nu is. De projecten dragen zijn goedkeuring en Kromosoeto hoopt dat deze binnen de gestelde termijn afgerond kunnen worden.

error: Kopiëren mag niet!