Nieuwe leerboeken gearriveerd

Een deel van de nieuwe leerboeken voor voj- en vos-scholen is zondagavond gearriveerd. Het gaat om 13 containers met leerboeken die bestemd zijn voor de 1ste klassen van de voj- en vos-scholen. Met acht Nederlandse uitgevers zijn contracten getekend. Er moeten nog boeken komen voor de overige leerjaren en het basisonderwijs. Met een aantal uitgevers zijn al contracten getekend met betrekking tot de adaptatie. Vanaf het komend schooljaar zal gebruik worden gemaakt van de vernieuwde lesmethodes. Verwacht wordt dat de leerprestaties hierdoor verbeterd worden. Het gaat bij deze operatie om de vakken Engels, Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Bedrijfseconomie, Scheikunde en Wiskunde.  Een voorselectie van de leermiddelen is drie maanden terug op een leermiddelenbeurs aan leerkrachten van het voj- en vos-onderwijs gepresenteerd. Het materiaal is bestudeerd en er is aangegeven wat gewijzigd moest worden naar de Surinaamse situatie. De leerkrachten zullen door de uitgevers getraind worden in het gebruik van de nieuwe lesmethodes. Humphrey Bergraaf lid van de Taskforce praat van een historisch moment. “Dit is de vrucht van een geestelijke revolutie”, beschreef hij het moment op de haven. “Na 50 jaar wordt zo een verregaande ingreep gepleegd in het onderwijs.”

Teneinde deze tijdig en wel voor aanvang van het nieuw schooljaar op de scholen te krijgen, wordt deze week een aanvang gemaakt met de landelijke distributie van de boeken. Door de “Commissie Vervanging Leermiddelen”,  die belast is met de distributie,  zal contact met de betreffende schooldirecteuren worden gemaakt,  teneinde afspraken te maken voor de levering van de leermiddelen. Er komt een ophaal- en distributieplan, waarbij de oude boeken uit de magazijnen van scholen gehaald moeten worden. De opgehaalde boeken en de oude voorraad van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zullen op milieuvriendelijke manier worden weggedaan.
Meer dan 80% van de huidige leermiddelen is verouderd en niet meer te vinden bij de uitgever. Dit blijkt uit een overzicht van de verzamelde boekenlijsten van alle scholen op alle niveaus. Er is een groot tekort aan leerboeken en er wordt continu gekopieerd. In het onderwijs worden slechte kopieën van boeken gemaakt en als men hiermee doorgaat, kan de Staat miljoenenclaims verwachten van de uitgevers. Suriname zou in principe de leermiddelen zelf kunnen ontwikkelen, maar dit is geen simpele zaak. Methodeontwikkeling kost veel expertise, financiën en tijd.
 

error: Kopiëren mag niet!