Stadscentrum krijgt 350 opvallende afvalbakken

Oemar Jimidar van de Werkgroep Afvalbakkenproject van het directoraat Openbaar Groen is heel blij. Afgelopen maandag is een begin gemaakt met het plaatsen van nieuwe afvaltonnen in de binnenstad en de rand van de stad. Binnen drie weken zullen 350 afvalbakken in het stadscentrum worden geplaatst. Ook parken, pleinen en parkeerplaatsen van ziekenhuizen zullen voorzien worden van deze afvalbakken die van een slot zijn voorzien, waardoor zwerfhonden, junkies en daklozen zich geen toegang kunnen verschaffen tot het afval. Men poogt met dit initiatief af te zijn van het zwerfafval en een schoon stadsbeeld te krijgen. Verschillende regeringen hebben een schone stad nagestreefd, zonder resultaat. ‘Onze binnenstad staat bekend als zeer smerig en absoluut niet milieuvriendelijk. Met het plaatsen van de nieuwe opvallende felgekleurde afvalbakken is het probleem niet opgelost.’
Dagblad Suriname vroeg Jimidar over het ophaalbeleid. Hij stelt dat er een voorstel op tafel ligt om het vuil twee keer per dag op te halen. Waar er een hogere woonconcentratie is, zal men dat drie keer per dag te doen. Jimidar zegt dat Openbaar Groen (het voormalige directoraat Milieubeheer) meent de cultuuromslag te bewerkstelligen door het bewustzijnproces van mensen te beïnvloeden via spotjes in de media, bumperstickers op auto’s en banners in het stadscentrum. Ook zullen er langs de wegen bilboards worden geplaatst. Het directoraat Openbaar Groen zal het niet hierbij laten. Het is de bedoeling om afvalkorven op verschillende hoeken te plaatsen, waardoor een concentratie ontstaat van het afval en het gemakkelijk wordt om het op te ruimen. Jimidar benadrukt dat men de afvalbakken met rust moet laten. Ook de showorganisatoren worden opgeroepen om de afvalbakken met rust te laten en deze niet te beplakken met allerlei posters. Aan de samenleving wordt gevraagd verantwoord met de afvalbakken om te gaan.

error: Kopiëren mag niet!