‘Hindostaanse cultuur grootste oorzaak suïcide Nickerie’

‘De Hindostaanse cultuur is één van de grootste oorzaken van suïcidepogingen en -gevallen in het district Nickerie.’ Uit cijfers van het afstudeeronderzoek ‘Social Work 2011’ blijkt dat de zelfmoordcijfers in het district Nickerie van 2008 tot 2011 tussen 70% en 80% ligt. ‘Allereerst denken wij dat cultuur een belangrijke rol speelt. De Hindostaanse bevolking hecht veel waarde aan carrière maken en een gezin stichten. Dit kan een bepaalde druk en verwachting met zich meebrengen waar niet iedereen aan kan voldoen. Als de druk te groot wordt, kan men beslissen tot zelfdoding’, legde Asha Mungra gisteren op een persconferentie uit. Gisteren was het Wereld Suïcide Preventiedag. Op deze persconferentie zijn cijfers gepresenteerd uit het afstudeeronderzoek ‘Social Work 2011’. Het is een onderzoek van vier studenten die een voltijdse studie Social Work gevolgd hebben: Merel Baarda, Sharon Koning, Irawati Raksowidjojo en Bianca Smith.
‘Gearrangeerde huwelijken, waarbij een jong meisje gedwongen wordt tot een huwelijk met iemand die ze niet kent of verliefd is op een ander dan wel nog wil studeren, voelt zich in het nauw gedreven en kiest voor zelfdoding als oplossing. De invloed van  Bollywood-films is groot. Deze films spelen een grote rol binnen de Hindostaanse cultuur. In deze films staat het thema liefde centraal. Wanneer er problemen spelen rond de liefde, wordt suïcide als oplossing gezien of zelfs als dreigmiddel gebruikt’, staat verder in het onderzoek als te zijn de oorzaken van zelfdoding onder Hindostanen in Nickerie. USV trekt sinds het jaar 2005 aan de bel voor dit maatschappelijk probleem. Na 7 jaren is suïcide nog steeds een ernstig probleem in Suriname.
‘Het onderzoek ging over zelfdoding binnen de Hindostaanse bevolkingsgroep. De specifieke doelgroep betreft Hindostaanse mannen en vrouwen in de leeftijd van 15 t/m 35 jaar woonachtig in Den Haag (Nederland) en Nickerie’, legt Mungra uit, die met het voorstel kwam om suïcide te onderzoeken. Het doel was om inzicht te krijgen in de oorzaken van zelfdoding onder de Hindostanen. Bij de presentatie was de aandacht gericht op cijfers in het district Nickerie. Er werd gebruik gemaakt van data van het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie, waarbij wijlen internist Manorath Doerga een bijzondere bijdrage heeft geleverd. ‘Wanneer een vrouw om wat voor reden dan ook haar man wil verlaten, is dit haast onmogelijk en zien zij als enige mogelijkheid een suïcidepoging. Bij mannen speelt voornamelijk eer een grote rol. Zodra hij zijn taken en plichten als hoofd van het gezin en kostwinner niet kan vervullen, ziet hij dit als een falen en op deze manier wordt hij in zijn eer aangetast. Dit is ook het geval wanneer zijn vrouw bijvoorbeeld overspel pleegt. Dit zou reden voor de man kunnen zijn om een suïcide(poging) te ondernemen. Ook is vermeldenswaard dat bij vele suïcidegevallen overmatig drankgebruik geconstateerd is’, staat verder in het onderzoeksrapport.
De onderzoekers hebben geconstateerd dat in het district Nickerie de hulpverlening gefaald heeft. Dit is gebaseerd op het dossieronderzoek. Tijdens dit onderzoek hebben de onderzoekers expliciet gelet op professionele hulpverlening na een suïcidepoging. Verbazingwekkend was dat blijkt dat deze in vele gevallen niet tot weinig aanwezig was. Bij een opname was er niet altijd sprake van een consult met een psycholoog of maatschappelijke werker. Bij navraag bleek dat er überhaupt geen maatschappelijk werkers zijn aangesteld binnen het ziekenhuis.
Er is een aantal aanbevelingen gedaan. Enkele hiervan zijn kosteloos bellen naar hulpdiensten en het introduceren van digitale hulpverlening waarbij men in contact kan treden met deskundigen. Anonieme hulpverlening zal de stap om hulp te zoeken verkleinen, dit is met name van belang voor de jongeren. Psychiaters aanstellen in het ziekenhuis, nationale voorlichting en reclamecampagnes voor ouders en jongeren zijn andere aanbevelingen.

Cijfers 2008
Het aantal gevallen van suïcide en poging tot suïcide in het jaar 2008 in het district Nickerie betreft 72 personen. Van de 72 personen zijn er 60 van Hindostaanse afkomst.
Oorzaak
In 14 gevallen was er sprake van familieproblemen, in 22 gevallen relatieproblemen en in 24 gevallen was de oorzaak onbekend. Als we kijken naar de cijfers van 2008, dan kunnen wij concluderen dat  83,3% van alle gevallen van suïcide en poging tot suïcide gebeurd is  onder de Hindostaanse bevolking. Van deze groep heeft 76,6 % de leeftijd tussen 15-35 jaar  en  13,3 % betreft de leeftijdscategorie van 36- 50 jaar. In 66,6% van de gevallen werd pesticide gebruikt.
 
Cijfers 2009
In  het jaar 2009 waren er in totaal 74 suïcidegevallen. Van de 74 personen zijn er 64 van Hindostaanse afkomst.
Oorzaak
In 12 gevallen was er sprake van familieproblemen, in 17 gevallen relatieproblemen en bij 35 gevallen was de oorzaak onbekend. Hieruit kunnen we concluderen dat in 2009  86,5% van alle gevallen uitgevoerd is door mensen van Hindostaanse afkomst. 70,3% zit in de leeftijdscategorie 15-35 jaar. Ook in 2009  werd het middel pesticide het meest gebruikt: door 45 van de 64 personen.
 
Cijfers 2010
In het jaar 2010 waren er in totaal 88 suïcidegevallen. Van de 88 waren 69 personen van Hindostaanse afkomst.
Oorzaak
23 gevallen betrof familieproblemen. In 12 gevallen was er sprake van relatieproblemen. In 34 gevallen was de oorzaak onbekend. Uit de cijfers blijkt dat in 2010 78,3% van alle gevallen uitgevoerd is door mensen van Hindostaanse afkomst.  72,4% zit in de leeftijdscategorie 15- 35 jaar. Ook hier werd pesticide in 62,3% van de gevallen gebruikt.
 
Cijfers 2011
In het eerste kwartaal van 2011 waren er in totaal 10 gevallen van suïcide en pogingen tot suïcide, waarvan 7 door personen van Hindostaanse afkomst. Dat betekent dat 70% van alle suïcidegevallen gepleegd wordt door personen van Hindostaanse afkomst.
Oorzaak
In 5 gevallen was er sprake van familieproblemen en  in 2 gevallen was de oorzaak onbekend. In  6 gevallen werd pesticide gebruikt.

error: Kopiëren mag niet!