Bestuursambtenaren ronden training Rode Kruis succesvol af

Dertien bestuursambtenaren, allen werkzaam op commissariaten in de districten Commewijne, Wanica en Paramaribo, ontvingen gisteren een certificaat uitgereikt voor hun deelname en afronding van de Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) training. Het Surinaamse Rode Kruis (SRK) verzorgde deze vierdaagse training voor deze ambtenaren van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Mevrouw Roline Samsoedien, “deken” van de Districtscommissarissen, die de uitreiking van certificaten deed, was bijzonder ingenomen met de actieve participatie van de bestuursambtenaren. Zij drukte de cursisten op het hart, het geleerde te delen op de werkvloer en ook toe te passen in hun werk, daar dit aansluit bij het beleid van de Overheid op het gebied van nationale veiligheid. Het SRK gaf deze training met het doel “tools” aan te reiken aan medewerkers van de overheid om zoveel mogelijk gevaren die voor ernstige gevolgen kunnen zorgen bij rampen en andere calamiteiten in gemeenschappen op te sporen en te verminderen. Deze training sluit aan op het werkgebied van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Met deze kennisoverdracht hoopt het SRK voldoende handvaten verstrekt te hebben aan medewerkers van dit ministerie om dit proces te continueren. De training duurde vier dagen en bestond uit een theoretisch en praktisch deel.
“Wij verwachten nu van de getrainde mensen dat zij samen met de mensen van hun ressorten na zullen gaan wat de risico’s in hun leefgemeenschap zijn,” vertelt Humphrey Blinker, VCA trainer en ECHO 8 Project Coordinator op het Disaster Risk Reduction programma van het SRK. “Het SRK zal zorgen voor de verdere begeleiding van de bestuursambtenaren bij de toepassing hiervan,” aldus Elinor King, Disaster Management Coordinator.
Deze training is deel van het Disaster Risk Reduction programma van het SRK dat mensen zowel leert hoe zich voor te bereiden op rampen als hoe te handelen wanneer zij geconfronteerd worden met rampensituaties. Dit programma wordt voor de derde maal gefinancierd door de Europese Commissie voor Humanitaire Hulp en Burgerbescherming (ECHO). Hetzelfde programma wordt simultaan uitgevoerd in 12 andere landen in de Caribische regio.

error: Kopiëren mag niet!