Wi sa fetigi Sranan: Een promotieonderzoek naar de democratie van ons land

Toen ik, Bharti Girjasing, in 2011 afstudeerde vond ik het nog veel te vroeg om me geheel te gaan storten in het ‘grote mensen wereldje’ en dus alleen maar te gaan werken. Ik moest naast het maken van een carrière toch een bijdrage kunnen leveren aan het land waar ik 10 jaar heb gewoond. En uiteraard moest ik die bijdrage leveren met de kennis die ik tijdens mijn studie heb opgedaan. Ik heb mij altijd laten fascineren door het ideaal genaamd democratie. Het door ons zoveel genoemde begrip, blijkt toch vaak een duister gebied op het moment dat je iets dieper de discussie ingaat. Wat betekent democratie eigenlijk? Iedereen heeft zo wel zijn/haar eigen visie van dit begrip, iedereen probeert het wel na te streven. Maar wat streven we precies na?! Aan welke eisen voldoen we om te kunnen zeggen: Ja, Suriname is een democratie! En wie bepaalt dit eigenlijk voor ons? Wie heeft het recht (of de plicht) om ons democratisch land te verklaren?
Naar mijn mening is democratie een ideaal, net als God. We kunnen het niet volledig zijn, we kunnen er alleen naartoe werken. Dit is een conclusie die ik getrokken heb na mijn studies Technische Bestuurskunde en Bestuurskunde. Maar geldt dit ook voor Suriname?
Om te achterhalen of Suriname nu voldoet aan de aspecten van een democratie, ben ik in januari 2012 gestart aan mijn promotieonderzoek op de Erasmus Universiteit Rotterdam. De komende jaren zal ik mij bezig houden met het geven van een definitie aan de term democratie, uiteraard aan de hand van wetenschappelijke definities. Vervolgens zal ik op verschillende niveaus gaan onderzoeken in hoeverre er sprake is van deze definitie. Mijn hoofdvraag luidt dan ook:
“Hoe kan de democratische staat van de Republiek Suriname in termen van democratische principes en wetenschappelijke kenmerken getypeerd worden?”
Voor dit onderzoek zullen vele interviews en enquête-acties gehouden worden. Ik wil graag met zoveel mogelijk burgers en instanties communiceren, zodat ik een representatief beeld heb en de juiste conclusies voor mijn onderzoek kan trekken.
U zult zich nu ook wel afvragen: maar waarom doet dit meisje dit onderzoek eigenlijk? Welk doel wil ze hiermee bereiken?
Welnu,
Ik houd verschrikkelijk veel van mijn land, en ja, Suriname is ook mijn land. Ik heb ervoor gekozen om een positieve bijdrage te leveren aan verbetering in mijn land, want ook Suriname heeft net als elk ander land haar ongezonde kwesties. Mocht uit mijn onderzoek blijken dat er op verschillende vlakken een verbeterslag te maken valt en zodoende onze democratie sterk wordt, wil ik daarvoor vechten. En ik hoop samen met mij ook diegenen waar het om draait: de Surinaamse burger!

error: Kopiëren mag niet!