‘Penitentiaire ambtenaren machteloos tegen excessen strafinrichtingen’

Penitentiaire ambtenaren staan machteloos tegenover de excessen die op vrij regelmatige basis plaatsvinden in de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma en het nieuwe Huis van Bewaring. Dagblad Suriname sprak met een hooggeplaatste penitentiaire ambtenaar die deel uitmaakt van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname. ‘Het betreft zaken waar wij totaal geen invloed op kunnen uitoefenen. Ondanks herhaaldelijk aandringen van ons om de situatie te veranderen, is er nog niets gedaan. Wij kijken machteloos toe.’ Zo heeft de minister van Justitie en Politie bij zijn aantreden een beleid uitgestippeld om de strafinrichtingen weer in te richten. Bij dit proces, dat nog niet is aangevangen, is de bond niet betrokken. ‘Terwijl wij geroepen zijn om ook het staatswerk te doen. Het zijn per slot van rekening allemaal mensen die een misstap hebben begaan.’
De ambtenaar geeft toe dat zich jaren een situatie voordoet waar een eenvoudige kruimeldief in één ruimte wordt ondergebracht met bijvoorbeeld een geweldenaar die een moord op zijn naam heeft staan of berovingen heeft gepleegd waarbij mensenlevens verloren zijn gegaan. De bond heeft jaren aan de bel getrokken om dergelijke situaties aan te passen. De penitentiaire ambtenaar benadrukt dat een eenvoudige kruimeldief in zijn detentieperiode kan verworden tot een geweldenaar, indien hij continu onder druk komt te staan in de strafinrichting.
Enkele gedetineerden van de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) Santo Boma hebben hun beklag gedaan bij minister Edward Belfort van Justitie en Politie over hun situatie in de inrichting. Dit is de afgelopen maand middels een brief gebeurd. Onder andere is aangekaart de situatie waarbij gedetineerden samen in een cel moeten vertoeven met ontoerekeningsvatbare personen, die eerder in een psychiatrisch centrum thuishoren. De druppel die de emmer deed overlopen voor de gedetineerden, was een geval waarbij een psychisch gestoorde persoon een andere gedetineerde met een scherp voorwerp stak, terwijl die lag te slapen.
Asha Gajadien-Bhagwat
 

error: Kopiëren mag niet!