15- 25% verhoging toelagen AZP-personeel

Het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) krijgt een verhoging van tussen de 15 en 25 % op de verschillende toelagen. Onder andere worden opgetrokken de ‘kastoelage’, ‘wachttoelage’ en de ‘late diensttoelage’. Gisteren bereikten de bond en directie bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overeenstemming over het door de vakbond ingediende wensenpakket. De verhogingen worden met terugwerkende kracht uitbetaald, te rekenen vanaf 1 januari 2012, zegt secretaris Maurits Blackson van de Algemene Bond van Landsdienaren van het AZP  (Abplaz). Behalve de verhoging van de toelagen heeft het bondsbestuur ook extra medische voorzieningen kunnen afdwingen. Boven op het SZF-pakket maakt het personeel nu ook aanspraak op tandheelkundige en fysiotherapeutische behandeling en een gezondheidsbril. Blackson zegt dat voor het personeel daarnaast een nieuwe toelage is ingevoerd: de ziekenhuistoelage. Aan deze toelage is een nominaal bedrag gekoppeld. Het paramedisch personeel  ontvangt hiervoor maandelijks SRD 150 en het niet-paramedisch personeel krijgt  SRD 100 als ziekenhuistoelage.
‘De ziekenhuistoelage wordt gegeven als waardering van het personeel dat een belangrijke bijdrage geleverd heeft in hetgeen het ziekenhuis tot nog toe bereikt heeft’, zegt Blackson. Naast de waardering zit hierin ook de compensatie voor risico’s die de werknemers oplopen, zoals besmettingsgevaar. De risicotoelage die het personeel voorheen had, is met de invoering van het Fiso-beloningsysteem in 2008 komen weg te vallen.
De ziekenhuistoelage wordt in tegenstelling tot de overige toelagen uitbetaald met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2012, omdat het om een nieuwe incentive gaat. Ook is met de directie overeengekomen dat het stipendium voor leerling- verpleegkundigen met 10% wordt verhoogd.  Het wensenpakket was in principe voor 2011, maar het pakket was toen afgekocht. Volgens Blackson is het lange wachten lonend geweest voor hetgeen bereikt is. Het pakket is in november 2011 ingediend. De directie had echter pas na april de ruimte om in onderhandeling te treden. AZP’s aftredend directeur Eddy Joemankhan zag ook graag de afronding van het pakket voor de overdracht aan de nieuwe directeur . Joemankhan treedt medio september af als directeur.

error: Kopiëren mag niet!