Project schoolpakketten Millennium Development Goals Korps

De Millennium Development Goals (MDG’s) zijn acht (8) belangrijke ontwikkelingsdoelen, waaraan Suriname zich gecommitteerd heeft sinds het jaar 2000.  Aangezien bewustwording over de doelen een wezenlijke bijdrage levert aan de realisatie daarvan, beijvert het MDG Korps zich in het bewust maken van Surinaamse jongeren.
Een andere essentie tot het realiseren van de doelen, in het bijzonder doel 2: basisonderwijs voor elk kind, is dat jongeren middelen hebben om kennis tot zich te nemen. Ook hierbij helpt het MDG Korps jaarlijks door schoolpakketten te distribueren onder kansarme jongeren.
Het MDG Korps zal in de periode 8 september tot 21 september 2012, over de 10 districten van Suriname, 5.000 schoolpakketten verstrekken aan jongeren in nood.

error: Kopiëren mag niet!