“Ik zal schoolspullen kopen met mijn geld”

‘Ik zal mijn geld gebruiken om schoolspullen te kopen en om te feesten in de vakantie’, zegt Hedwich K., één van de jongeren die meedoen aan het project ‘Vakantiewerkgelegenheid, een zinvolle vrijetijdsbesteding’. Hedwich zal komend schooljaar beginnen op havo. Hij wil daarna werken bij de militaire politie. Samen met 13 andere jongens is Hedwich tewerkgesteld bij Huize Ashiana voor tien dagen.
Ramdat Soman, waarnemend hoofd Technische Dienst bij het verzorgingstehuis, is tevreden over de prestaties van de groep. Er zijn acht jongens werkzaam die dagelijks het terrein schoonhouden door onder andere te harken en de trottoirbanen op te halen. Bij de Huishoudelijke Dienst zijn er acht meisjes geplaatst, die helpen met vegen, vaat wassen en andere huishoudelijke taken. Projectcoördinator Ismay Snip van het directoraat Jeugdcentra zegt dat de 600 jongeren die zich hebben opgegeven voor het project, te werk zijn gesteld in verschillende tehuizen, instellingen, bedrijven en ministeries. Naast Ashiana beschikken ook Huize Albertine, Lotjeshuis en SOGK over deze werkende studenten.
Het project is landelijk wat betekent dat ook districtsjongeren meedoen. In alle districten, met uitzondering van Coronie en Brokopondo, zijn ze aan het werk. Ze verdienen tussen de SRD 300 en SRD 400 voor tien dagen werk. Met dit project wil Jeugdcentra jongeren leren hoe ze op een nuttige manier de vakantieperiode kunnen doorbrengen. Tevens wil ze een bijdrage leveren in de kosten die gemaakt worden voor de aanschaf van schoolspullen. De jongeren zijn afkomstig uit sociaal zwakke buurten. Zijzelf ervaren het werken als een aangename bezigheid. ‘Je hebt plezier en je leert veel’, zegt Hedwich. ‘Hier bij Ashiana heb ik geleerd hoe ouderen met respect te behandelen.’

error: Kopiëren mag niet!