Gedetineerden doen beklag bij minister Belfort

Enkele gedetineerden van de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) Santo Boma hebben hun beklag gedaan bij minister Edward Belfort van Justitie en Politie over hun situatie in de inrichting. Dit is de afgelopen maand middels een brief gebeurd. Onder andere is aangekaart de situatie waarbij gedetineerden samen in een cel moeten vertoeven met ontoerekeningsvatbare personen, die eerder in een psychiatrisch centrum thuishoren. Ook het feit dat ze maar één keer per maand hun levensmiddelen kunnen aanschaffen, is een pijnpunt. Verder vragen de gedetineerden aandacht voor het gratiebeleid en de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) van personen die 2/3 deel van hun straf al hebben uitgezeten en zich goed hebben gedragen. De gedetineerden nodigen de minister uit om getuige te zijn van hun gedrag. Ze hopen dat de minister verbetering brengt in de situatie.
De druppel die de emmer deed overlopen voor de gedetineerden, was een geval waarbij een psychisch gestoorde persoon een andere gedetineerde met een scherp voorwerp had gestoken. ‘De gedetineerde lag te slapen en zonder motief is hij gestoken door de gefrustreerde aanvaller die in PCS thuishoort’, aldus de brief aan de minister. Volgens de briefschrijvers zitten in het cellenhuis ook burgers die geestelijk in orde zijn, maar eens in de fout zijn gegaan. ‘Ze verdienen het echt niet om met ‘gekke’ mensen in dezelfde cel te zitten.’
In het cellenhuis is het niet meer mogelijk dat mensen die op bezoek komen, voeding en drank meenemen voor de gedetineerden. ‘Melkproducten, boter, kaas, softdrinks, sap en andere levensmiddelen zijn erg belangrijk om gezond te leven. Van buiten mogen familieleden dat niet brengen, maar we kunnen ze ook niet te allen tijde kopen in de kantine van CPI Santo Boma. Dat gebeurt slechts één keer per maand. Dat is te lang, waardoor bepaalde melkproducten en blikjeswaren komen te vervallen’, zeggen de brievenschrijvers. De gedetineerden stellen voor dat ze elke week, desnoods des zondags, inkopen in de kantine. Ook vragen ze een herziening van de vergoeding die ze per dag krijgen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dat bedraagt nu SRD 2.40, met daarop een maandelijkse belasting van 30%.
De gedetineerden zouden ook gratie willen krijgen in verband met het 50-jarig bestaan van CPI Santo Boma op 26 mei jongstleden. ‘Het is gebruikelijk dat er op bepaalde nationale feestdagen gratie wordt verleend. Volgend jaar zijn er twee hoogtijdagen met rondgetallen, te weten Keti-Koti en Hindostaanse Immigratie. Graag zouden we in aanmerking willen komen voor alvast 50 jaar Santo Boma. Wij zijn allemaal in onzekerheid, maar wachten af in volle hoop’, schrijven de veroordeelden aan Belfort.
Het laatste punt in de brief handelt over de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) van gedetineerden die tweederde deel van hun straf al hebben uitgezeten en goed gedrag vertonen. ‘Sinds het overlijden van een lid van de VI-Commissie twee jaren terug, voordat president Desi Bouterse aan de macht kwam, is de commissie niet meer actief geweest. Er is nu een grote groep gedetineerden die al tweederde van haar straf heeft uitgezeten, maar nog steeds geen VI kan krijgen. Bij het aantreden van minister Belfort had hij in de media aangegeven dit probleem te zullen aanpakken.’ De gedetineerden stellen voor dat personen die VI krijgen en in korte tijd zich weer schuldig maken aan een strafbaar feit, niet voor een tweede keer in aanmerking komen voor een VI. De bewoners van CPI Santo Boma willen meer duidelijkheid hieromtrent van de minister.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!