UPS mag samenwerken met VHP

Onlangs vond de Partijraadsvergadering van de UPS plaats in het Lalla Rookh centrum. Op de agenda stond o.a. de voorbereiding voor samenwerking met de VHP. Het bestuur heeft het mandaat gekregen om inhoud te geven aan de samenwerking met de VHP. Een commissie bestaande uit leden van de UPS en de VHP zal de komende 3 tot 6 maanden de voorbereidingen treffen voor de vormgeving van de samenwerking.
De discussie verliep in een constructieve sfeer en er werden de nodige kritische kanttekeningen gemaakt over de verschillende mogelijkheden tot aansluiting, samenwerking en integratie. Samenwerking en op den duur opgaan in een andere politieke partij brengt ongetwijfeld schaalvoordelen met zich mee. Daartegenover staan ook verschillende nadelen: verlies van politieke identiteit, partijvisie en partijstrijdpunten. De interne evaluatie binnen de UPS heeft uitgewezen dat er externe en interne oorzaken zijn die de UPS hebben bewogen om te gaan voor samenwerking met de VHP. Het huidig kiesstelsel is niet bevorderlijk voor kleine politieke partijen. Wil je de kiezersgunst bekomen, zal je moeten manipuleren met het stelsel en dat gebeurt ook dagelijks in de praktijk. Blokvorming is het gevolg daarvan. Daarnaast moet ernstig worden getwijfeld aan de integriteit van de samenwerkende partners in de afgelopen 9 jaar.
De UPS gaat voor een sterke samenleving en economie waarbij vanuit overheidswege een transparant, vertrouwenwekkende duurzaam beleid ontwikkeld wordt en waarbij de burgers zich daadwerkelijk betrokken voelen. De belemmeringen zijn groot en deze moeten worden overwonnen. Dat kan door afstand te nemen van corruptie, verouderde beleidsconcepties en autoritaire vormen van leiderschap.
De VHP wordt gezien als een goede bondgenoot om mee samen te werken met de intentie op den duur te integreren. We moeten versnippering van politiek gelijkgerichte kader en menskracht tegen gaan en waar nodig onderlinge solidariteit en samenwerking stimuleren.
De UPS gelooft dat door de vergaande samenwerking met de VHP een beter en bewuster politiek klimaat zal ontstaan in de samenleving, hetgeen op weg naar de verkiezingen van 2015 van groot belang kan zijn. Burgers worden opgeroepen niet aan de kant te blijven staan en kritiek te uiten, maar om meer inzicht en vaardigheden te verwerven door training, opleiding en politieke scholing, zodat zij als beter geïnformeerde kiezers en kaders een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van ons land.

error: Kopiëren mag niet!