Harrish Monorath: ‘Hoge pompprijs desastreus voor volk en productiesector’

Parlementariër Harrish Monorath van Nieuw Suriname is er pissig over dat de regering de bevolking laat verpieteren onder de druk van de hoge brandstofprijs. De pompprijs heeft met SRD 5 weer een recordhoogte bereikt. Monorath draagt de overheid op de government take terug te draaien, zodat de bevolking weer ademruimte heeft. ‘Zonder de take zou de pompprijs rond de SRD 3 zijn. Als ook de verhoogde belasting daarop wordt weggehaald, zou de consument slechts SRD 2 per liter hoeven te betalen aan de pomp. Per liter brandstof aan de pomp is de government take tussen de SRD 1.60 tot SRD 1.70. De regering had de maatregel van de verhoogde take nooit moeten doorvoeren”, zegt het assembleelid. “Ze had moeten weten dat de benzineprijs internationaal steeds fluctueert, met als gevolg dat de take zwaar zou drukken op de economie als de brandstofprijs omhoog zou gaan”, zegt Monorath.
“De ontwikkeling in de brandstofsector is niet alleen moordend voor de bevolking, maar werkt ook verlammend naar de economie. Vrijwel de gehele economie draait op energie. Daar Suriname vrijwel alles importeert, worden de funeste gevolgen van de verhoogde internationale brandstofprijs ook direct voelbaar in vrijwel alle sectoren. Het is vooral de productiesector die de zwaarste klappen krijgt.” Monorath vindt het daarom jammer dat de regering nooit het besluit heeft genomen de productiesector te beschermen. Deze sector is volledig afhankelijk van energie. Hij vraagt zich af waarom de rijke multinationale ondernemingen zoals Suralco en Iamgold nog steeds goedkopere tegen kostprijs geleverde energie krijgen, terwijl Surinaamse productiebedrijven, landbouwers en consumenten de dure brandstof moeten kopen. Het uitblijven van overheidsmaatregelen om het openbaar vervoer te ordenen en betaalbaar te maken, werkt volgens Monorath ook verdere verpaupering van het volk in de hand. Hij noemt gevallen waarbij zieke seniorburgers niet in staat zijn transport te betalen om zich naar de dokter te vervoeren. Het assembleelid vreest het ergste voor kwetsbare groepen, als er geen beschermingsmaatregelen zijdens de overheid komen.

error: Kopiëren mag niet!