Assembleeleden hebben voorstel sociale pot in bestudering

Assembleeleden krijgen vaker verzoeken van de samenleving voor sponsoring van projecten. Ter tegemoetkoming hiervan is er in een huishoudelijke vergadering een voorstel gepresenteerd. Volgens Amzad Abdoel, voorzitter ‘Commissie Gemeenschapsfonds’, is het idee om een nieuwe beleidsmaatregel in de begroting van De Nationale Assemblee op te nemen. Het doel van het fonds is om burgers te helpen projecten uit te voeren via assembleeleden naar keuze. Dit fonds zal toegang moeten bieden tot alle 51 leden tot een bepaald bedrag. Het fonds wordt net zo groot als 51 maal het beschikbare bedrag. Over het bedrag is er nog een discussie. Er ligt een voorstel van een bedrag tussen de SRD  5.000 en SRD 10.000, dat goedgekeurd moet worden. Abdoel vertelt dat de commissieleden en de leden buiten de commissie de mening zijn toegedaan dat het bedrag opgetrokken moet worden naar SRD 15.000 per jaar per parlementariër.
Belangrijk hierbij is dat de parlementariërs het bedrag niet in handen krijgen. Zij zullen projecten identificeren of zullen benaderd moeten worden door burgers, stichtingen of andere organisaties. De projecten moeten ingediend worden bij de assembleeleden. Het is aan de parlementariër gelegen of die het project wel of niet wil financieren. Indien een parlementariër eens wordt om een project te financieren, kan hij/zij over dat bedrag beschikken dat tot zijn/haar beschikking is. Het project moet wel duurzaam zijn en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder het bevorderen van natievorming, eenheid en de cultuur en het moet de gemeenschap ten goede komen. Het fonds zal niet beschikbaar zijn voor acute nood.  Dit voorstel is nog ter discussie in het parlement. Alle comptabele zaken moeten goed geregeld zijn en alle DNA-leden zijn het hierover eens, zegt Abdoel. Er moet ook een beoordelingscommissie in het leven worden geroepen om het project te screenen. De commissieleden moeten niet bestaan uit DNA- leden, maar uit technisch personeel van de assemblee. De projecten moeten niet politiek zijn geassocieerd.
Een ander voorstel dat is aangedragen, is om het bedrag op te nemen in de schadeloosstelling van de DNA- leden, waarbij de representatietoelage van de leden wordt verhoogd. Het is dan aan de leden gelegen om het bedrag uit te besteden aan projecten. Dan zal er echter geen controle zijn op wat het lid werkelijk doet met het geld. Naar zeggen van de voorzitter van de commissie komen zij dan niet als DNA- leden naar voren, terwijl het streven van het beschikbaar stellen van het fonds gericht is om DNA te betrekken bij bepaalde zaken die het volk doet en andersom.
In de Commissie Gemeenschapsfonds hebben verder zitting Mahinder Rathipal (Nieuw Front/VHP), Soetimin Marsidih (Volksalliantie/Pertjajah Luhur), Carl Breeveld (DOE) en Marinus Bee (A Combinatie/Abop).

error: Kopiëren mag niet!