Regering en EBS onverantwoord bezig

Parlementariër, Asiskumar Gajadien, lid van de vaste commissie van Natuurlijke Hulpbronnen in De Nationale Assemblee, bestempelt het als een zeer onverantwoorde vorm van handelen van de regering en de EBS NV om vanwege de energietekorten de samenleving alsmaar te confronteren met stroomuitschakelingen in de verschillende buurten, zonder deze gebruikers op een adequate manier vooraf te informeren. Het assembleelid vindt het ook jammer dat de voorzitter van DNA, Jenny Simons, geen vergadering ter bespreking van deze punten heeft uitgeschreven, zoals gevraagd door verschillende DNA-leden uit de oppositie.
De regering zwijgt in alle talen over de enorme tekorten aan energieleveringen, welke zich in de naaste toekomst zullen blijven voordoen vanwege het uitblijven van adequate uitbreidingsplannen in de afgelopen twee jaren. De samenleving zal dit handelen, waarbij men zonder vooraf te melden de elektriciteitsleveringen uitschakelt, niet moeten accepteren. Gajadien heeft een groep bereid gevonden om  in nauwe samenwerking met de gedupeerde gemeenschap alle stroomonderbrekingen te laten monitoren.  Een ieder kan elke stroomonderbreking vanaf morgen doorgeven op het emailadres [email protected], met vermelding van de buurt en de tijdsduur van de onderbreking.

error: Kopiëren mag niet!