GEEN Miss India Suriname verkiezing dit jaar

De organisator van de Miss India Suriname verkiezing, SurIndia Glamour, heeft na lang overwegen besloten dit jaar geen lokale verkiezing te houden. Meerdere factoren hebben uiteindelijk geleid tot dit besluit. SurIndia Glamour houdt vanaf 2006 jaarlijks de Miss India Suriname verkiezing, waarvan de winnares Suriname vertegenwoordigt op de Miss India Worldwide verkiezing. Dit jaar had de organisatie de eer deze wereldwijde verkiezing in eigen land te hosten. Dit evenement en de talloze activiteiten hier omheen, hebben Suriname van haar beste zijde laten zien. Daartegenover staat de eindeloze inspanning van SurIndia Glamour om dit succes te realiseren: Anderhalf jaar actieve voorbereiding met eenuitgebreid team en de inzet vanalle mogelijke middelen. Deze enerverende periode heeft ertoe geleid dat de organisatie zich niet in staat acht een verkiezing te organiseren op het niveau dat Suriname gewend is van SurIndia Glamour. “We Doen het goed, zoals we weten dat het hoort, of niet. Kwaliteit Is erg belangrijk voor ons.”, zegt de voorzitter van SurIndia Glamour, Anil Ramhit Doebe. Door dit jaar geen verkiezing te houden, krijgt de organisatie ook de kans het concept te evalueren en zonodig aan te passen of bij te schaven voor volgende verkiezingen.

error: Kopiëren mag niet!