Bodem- en grondwateronderzoek Suritex-locaties

Op 1 september 2012 start Staatsolie Maatschappij Suriname NV met een bodem- en  grondwateronderzoek bij de twintig pompstations en drie brandstofopslaglocaties van dochtermaatschappij Suritex NV.
Door het trekken van monsters zal een analyse worden gemaakt van de huidige situatie van de bodem en het grondwater. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zullen preventieve en, indien nodig, correctieve maatregelen worden getroffen. De locaties worden achtereenvolgend onderzocht, waarbij de verwachting is dat het project ongeveer anderhalf jaar zal duren.
Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om een veilig leefmilieu te garanderen, in het bijzonder voor klanten en gemeenschappen in de directe nabijheid van de Suritex-locaties. Staatsolie en haar dochtermaatschappijen bieden hun diensten uitsluitend volgens nationale en internationale gezondheids-, veiligheids- en milieustandaarden aan de gemeenschap.
Staatsolie nam op 1 september 2011, via haar dochteronderneming Suritex, de pompstations en brandstofopslagplaatsen in Paramaribo, Albina en Nickerie over van het Amerikaanse Chevron/Texaco.

error: Kopiëren mag niet!