Conceptkaart grondgebied Samaaka afgerond

De conceptkaart van het grondgebied van de Samaaka  is af. ‘Wij zijn nu in het proces waarbij de kaart wordt gepresenteerd aan de stammen op het Saramaccaans grondgebied. Als zij geen bezwaren hebben tegen de geproduceerde kaart, zal deze officieel gepresenteerd worden aan de regering’, zegt MC/NDP-assembleelid Hugo Jabini. Hij geldt als één van de trekkers voor de uitvoering van het Samaaka-vonnis. ‘De ontwikkelingen rond het grondenrechtenvraagstuk zijn op nationaal niveau stationair. Er zijn geen noemenswaardige vorderingen, met uitzondering van de ontwikkelingen rond de uitvoering van het Samaaka-vonnis’, zegt Jabini. Het assembleelid zegt dat de consultaties met de stammen al geruime tijd afgerond moesten zijn. Het gaat om de stammen in het Paramacaans gebied, het Matawai-gebied, Drietabbetje en de stammen in het uiterste zuiden.
De beschikbaarheid van financiële middelen om deze groepen te bereiken, vormt een groot probleem.‘De raad van ministers (rvm) heeft de middelen op tijd goedgekeurd, maar de ambtelijke molen zorgt ervoor dat er vertraging optreedt in de uitbetaling. Het zijn vooral de transportkosten die gedekt moeten worden. Het gaat om een uitgestrekt gebied, dat alleen met het vliegtuig te bereiken is. Als de consultaties eenmaal zijn afgerond met een krutu en de stammen officieel hun goedkeuring hebben gegeven voor het gebruik van de kaart, kan formeel worden overgegaan tot de demarcatie.’
‘De erkenning van het Saramaccaans grondgebied conform het vonnis, betekent ook dat collectieve rechten worden toegekend aan de in stamverband levenden in dit gebied. Dit moet bij wet worden vastgelegd. Dit heeft als gevolg dat de Staat niet zondermeer grond in dit gebied kan toekennen aan particulieren.’ Jabini zegt dat de overheid de uitvoering van het Samaaka-vonnis als model kan gebruiken voor het oplossen van het nationale grondenrechtenvraagstuk.

error: Kopiëren mag niet!