Voortzetting ontwerpwet geldtransactiekantoren oktober

In oktober wordt een dag geprikt om het concept van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren verder te behandelen in de DNA. Dit verneemt Dagblad Suriname van de voorzitter van de commissie van rapporteurs, het NDP-assembleelid Rabin Parmessar. Er resten nog vier dagen in dit parlementaire jaar. Op 1 september gaat de DNA op reces. Oktober wordt een heel drukke maand voor het parlement, vanwege de jaarrede met daaropvolgend de begrotingsbehandelingen. Vanwege het belang van de aanname van de ontwerpwet is het vereist dat deze op de rol wordt geplaatst voor verdere behandeling en eventueel goedkeuring. Op de laatste vergaderdag, vrijdag 24 augustus, was er geen quorum om te vergaderen. Volgens Parmessar is een vrij vlotte start gemaakt met de behandeling van deze ontwerpwet, vergeleken met andere wetten. ‘De commissie van rapporteurs heeft zich binnen anderhalve week voorbereid om de behandeling hiervan te doen plaatsvinden in het parlement.’
De aanhangige wet zal van toepassing zijn op wissel- en geldovermakingskantoren. Deze zijn bij de laatste wijziging van de Bankwet in 2005 formeel onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname geplaatst. Door dit nieuwe wetsontwerp wordt de Centrale Bank naast de vergunningverlenende instantie ook de toezichthouder op naleving van de wet. De wet legt in dit kader vast dat geldtransactiekantoren actief mogen zijn na vergunning van de Centrale Bank te hebben verkregen. Zonder vergunning zal het in bedrijf hebben van een geldtransactiekantoor verboden zijn. Hier wordt wel een onderscheid gemaakt tussen wisselen en overmaken; voor beide handelingen zal vergunning nodig zijn. De Centrale Bank zal wettelijk het recht krijgen om geldtransactiekantoren te allen tijde om inlichtingen te vragen en een onderzoek in te stellen. Ook zullen geldtransactiekantoren verplicht zijn jaarlijks een jaarverslag op te stellen. Daarmee gaat gepaard een beoordelings- of controleverklaring van een externe accountant of een administratiekantoor. De accountant of het administratiekantoor moet door de Centrale Bank erkend zijn.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: