De macht van de media in een wereldorde van conflicten binnen staten

Waarop moeten wij ons focussen als wij het hebben over de macht van media? Op welke manier staan wij onder invloed van de massamedia en hoe bewust zijn wij hiervan? Vaak is het de  regering of zijn het de politici die onder druk staan van media of is het dat de media worden ingezet de samenleving te manipuleren; maar nu keren de zaken zich om. Door de opkomst van de mediarevoluties z.a. internet , facebook , twitter etc. zijn mensen vrij  eigen keuzes te maken uit het media- aanbod. Het internet heeft in de loop der jaren de wereld getransformeerd tot een Global Village, een communicatienetwerksysteem. Het is een totaal  wereldmedium van video, audio en tekst met daarbij nog een eigen mening. Alle traditionele media verliezen steeds meer hun invloed met de komst van internet. Gelet op deze  mediarevolutie  kan  gesteld worden  dat zij  niet alleen de techniek van de communicatiemiddelen  hebben  verbeterd , ook de kwaliteit en de invloed van de wereldburger in de media is gestegen. De media zijn steeds machtig geweest, maar vooral in de 20ste eeuw heeft het  een evolutie  ondergaan tot een vierde macht naast de andere drie traditionele machten.  Een  belangrijk fenomeen in  de vorige en deze eeuw is de beeldvorming over de  relatie tussen de Main Stream Media en  internationale conflicten, oorlog en burgeroorlog. De meeste  mensen in de wereld realiseren zich niet dat de massamedia  onze meningen en kennis over de wereld sterk beïnvloeden o.a. over  vijand, terrorist,  oorlog of militaire interventie,  nationale en internationale conflicten en de geopolitieke invloed Nor do Americans know and understand the interrelationships–both positive and negative–that media and the press have with international conflicts.. In het boek “Beyond the UN Charter” (2008) beschrijft Leon Wecke hoe belangrijk beeldvorming is bij het definiëren van de vijand/terrorist en voor de legitimering van een oorlog/ militaire interventie binnen een staat. De foto in de massamedia van een naakt meisje in  1973 dat schreeuwend wegvlucht na het napalmbombardement in Vietnam of de foto een clusterbom in een bunker in Irak  tijdens de eerste Golfoorlog waarbij tientallen vrouwen en kinderen om het leven kwamen, hebben tot gevolg gehad dat deze conflicten  vrijwel onmiddellijk zijn beëindigd. Het is slechts een van de iconische oorlogsbeelden die op ons collectieve netvlies gebrand staat. Maar hoe ontstaan nationale of  internationale conflicten? Wie bepaalt wat er in de media komt? En wat is de invloed van de media op de conflicten zelf? Het hele idee van oorlog en de door de media gedreven geopolitieke  gevolgen ervan  is  al eeuwen in de genen van de mensheid  vastgelegd. Een oorlog kan globaal  zijn oorsprong hebben in drie varianten:  op het niveau  van de  mens, het niveau van  de staat of het niveau van het  internationaal systeem. Het niveau van de mens  ‘minds of men’ variant gaat uit van de veronderstelling dat, oorlog (burgeroorlog) een probleem is van mentale hygiëne. Oorlog is een probleem van angst, onkunde, wanbegrip, mispercepties over de verdeling van  macht, de welvaart  en communicatiestoornissen tussen  volkeren en etnische groepen. De remedie   op dit vlak wordt  gezocht in  rationele voorlichting, morele solidariteit, ‘brotherhood of man’, universele symbolen, taal en ideologie en betere communicatie systemen. De  recente  burgeroorlog  (De  Arabische Lente )  in de staten  van Noord-Afrika (Tunesië, Libië, Egypte) en thans Syrië zijn voorbeelden hiervan. De Main Stream Media werden bij deze  conflicten  als troef gebruik om een negatief beeld van de politieke leiders te publiceren en de strijd voor democratisering. De  burgers van Libië hebben  duur moeten betalen voor democratisering, 30.000 doden en 9.000 luchtdoelraketten die de totale infrastructuur hebben vernietigd. Daarnaast kan een demografische onevenwichtigheid  o.a. factoren als  bevolkingsdruk , mobiliteit, dichtheid , generatieconflicten  en  bevolkingsexplosie als  cultureel ecologische factor  tot gevolg hebben  dat een  oorlog wordt uitgelokt  met  andere staten  of  dat de bevolking overgaat op roofoorlog, kolonialisme en imperialisme. Deze variant van  oorlog is het gevolg van  een ongelijkmatige bevolkingsgroei;  een surplus van jonge volwassen mannen  heeft tot gevolg  politieke onrust en geweldcriminaliteit. In de geschiedenis  van Europa  na de 15de eeuw loopt deze variant van oorlog als een rode draad door het geheel. Een derde variant van  oorlog op het niveau van de mens is de uitgestelde kindermoord. De  oorlog wordt door de ene generatie veroorzaakt om de jongere generatie daarbij te laten sneuvelen. b.v. de oorlog tussen de  Joden en de  Palestijnen  en de oorlog in  Kashmir.  De variant van een oorlog op het niveau  van de staat heeft samenhang met de visie van het Darwinisme. Deze visie  gaat uit van de overleving van de sterkste soort in het milieu. De staat wordt geassocieerd  als  te zijn een geografisch organisme : groeit  uit door macht en vitaliteit, verschrompelt en sterft af. Het gevolg hiervan is de  expansiewet. Uitbreiding van het territorium van de staat  is een dynamisch groeiproces. b.v. het kolonialisme van het Ottomaans rijk en West- Europa , de  expansie van het communisme in de  voormalige  USSR en de illusie van de  Nazi-staat Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, welke gelukkig niet werd gerealiseerd.  Bij deze variant gaan staten er toe over belangrijke strategische territoria van andere staten te annexeren. Zwakke staten worden door de grote  geannexeerd b.v. de macht van de  twee supermogendheden   tijdens de  “Koude Oorlog eind vorige eeuw.  De meeste oorlogen in de afgelopen vijf eeuwen waren territoriale twistpunten. De huidige trend van deze vorm van oorlog wordt voortgezet  door  economische en machtspolitieke motieven; controle van aardolie olie, status, macht invloed, etc. (wordt vervolgd op dinsdag 28 augustus ).
Hein Raghoebar M.Sc.
 
 

error: Kopiëren mag niet!