Nieuwe leiding Dienst Watervoorziening legt werkbezoek af

“Er is veel werk aan de winkel, maar wij zijn in staat om de gestelde doelen binnen niet al te lange tijd te verwezenlijken” , aldus de woorden van Marlon Oosterling, tijdens zijn orientatie bezoek in de districten Brokopondo en Para op 23 augustus. Het nieuw hoofd van de Dienst Watervoorziening, van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Marlon Oosterling heeft een aanvang gemaakt met het afleggen van een reeks werkbezoeken. Hij heeft de waterstations van het distrikt Brokopondo en de Districts Commissaris, dhr. Jerry Miranda, van Para bezocht. Tijdens het bezoek aan Brokopondo werden enkele water stations en bronnen in hun huidige toestand geevalueerd. Er werden monsters door chemische analysten verzamelt om de kwaliteit van het water te controleren. Uit de gevoerde gesprekken met mevr. Wonny Pinas (momenteel DC in spe) en Distriks Commissariss Naltus Naana werd geconcludeerd dat de lokale bevolking een belangrijke bijdrage kan leveren die de duurzaamheid van het watergebruik en het behoud van de waterstations moet garanderen. De Dienst zal dan op haar beurt er alles aan doen de water stations weer op het gewenste nivo te brengen. In het onderhoudsgesprek met de DC van Para werd afgesproken een overzicht aan te leveren van de huidige situatie en de problemen waarmee de waterhuishouding in dat district te kampen heeft. Het landelijk waterprobleem staat hoog op de agenda van de overheid. Het streven is om binnen zeer korte termijn de geinventariseerde problemen uit elke distrikt in kaart te brengen en op te lossen, zodat het waterprobleem in geheel Suriname tot het verleden kan behoren. Dhr. Oosterling werd ondersteunt door de heren Lothar Kisoor, Marcel Meerzorg en Wilfred Wanner , respectievelijk Onderhoofd Kustvlakte, Onderhoofd Binnenland en Externe Water-Deskundige .

error: Kopiëren mag niet!