DSB Bank groeit met 15% ten opzichte van eerste helft 2011

Voor de zevende achtereenvolgende keer publiceert De Surinaamsche Bank met trots haar halfjaarrapport. Dit jaar publiceerde ze het halfjaarrapport allereerst op hun website www.dsbbank.sr, alvorens ze op dinsdag 28 augustus het rapport in boekvorm uit zullen brengen. De bank laat een bedrijfsresultaat zien van SRD 29,2 miljoen, na aftrek van belastingen bedraagt het nettoresultaat SRD 18,9 mln., een groei van 15% vergeleken met het eerste halfjaar 2011. Het geconsolideerde balanstotaal per 30 juni 2012 is gestegen tot SRD 2.940 mln.; een toename van 16% ten opzichte van december 2011. De groei van haar bedrijfsresultaat is vooral toe te schrijven aan de groei van de kredietportefeuille met 10,4% ten opzichte van december 2011. De snel toegenomen rentelasten en de impact van de toevoeging aan de voorziening medische kosten hebben tot het iets minder dan begroot bedrijfsresultaat geleid. Het vooruitzicht op het behoud van een stabiele monetaire omgeving, gebaseerd op de groei van enkele monetaire indicatoren, en de upgrade van de rating van Suriname door Fitch Ratings en Moody’s biedt ons land voor de tweede helft van het jaar mooie perspectieven. Mede als gevolg van het resultaat kan de bank melden dat de Raad van Commissarissen haar heeft toegestaan een interim dividend van SRD 0,68 per aandeel van nominaal SRD 0,10 per 28 augustus uit te keren.

error: Kopiëren mag niet!