Halfjaarcijfers 2012 Hakrinbank

Nettowinst voor belastingen gestegen met 13%
De directie van de Hakrinbank heeft gisteren haar halfjaarrapport 2012 uitgegeven. Hierin zijn
opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2012, de winst- en verliesrekening over
het eerste halfjaar 2012 en de toelichtingen daarop, welke zijn beoordeeld door de externe
accountant. De directie van de Hakrinbank is tevreden over de bereikte resultaten in het eerste halfjaar, die op geconsolideerde basis in lijn zijn met de begrote doelstellingen van het jaarplan 2012. De dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V.,
presteerde iets beneden verwachting, vanwege de flauwe consumenten kredietmarkt en het
aangescherpte krediet-intake beleid. Er was wel sprake van groei van het balanstotaal en
rendement.
Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste halfjaar met SRD176,1 miljoen of 12%
tot SRD.1.654,5 miljoen. De geconsolideerde kredietverlening nam in dezelfde periode toe
met SRD. 27,5 miljoen tot SRD. 839,1 miljoen, wat een bevredigend resultaat is. De kwaliteit
van de kredietportefeuille bleef op peil met een bevredigende non performing ratio. De geconsolideerde nettowinst vóór belastingen bedroeg SRD 20,2 miljoen, een stijging van
13% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2011. De efficiencyratio bleef stabiel
op 56%. De doelstelling blijft deze ratio verder te verbeteren. Op grond van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2012 en de positieve verwachtingen voor de rest van het jaar heeft de Raad van Commissarissen op voorstel van de directie besloten een interim-dividend van SRD.5,60 per aandeel van nominaal SRD.0,15 uit te keren. Dit interim-dividend is SRD.0,60 of 12% hoger dan dat van de overeenkomstige periode in 2011. Betaalbaarstelling vindt vanaf vrijdag 31 augustus plaats. Op de Surinaamse effectenbeurs waren de aandelen van de Hakrinbank veel gevraagd. De beurskoers steeg in de eerste 7 maanden van 2012 van SRD.225,– naar SRD.270,–, een toename van 20%.
In een klimaat van toenemende operationele kosten en investeringsuitgaven en gelet op de
voortgaande verscherping van de concurrentie, ook vanuit het buitenland, richt het beleid
van onze bank zich op optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze
cliënten en verdere verhoging van de efficiency en de rentabiliteit van de bedrijfsvoering,
ook op lange termijn. Tegen deze achtergrond is na overleg tussen onze bank en de Staat
Suriname in haar hoedanigheid van grootaandeelhouder van onze bank, een overleg
opgestart met de op Trinidad & Tobago gevestigde Republic Bank Ltd. over het aangaan van
een strategisch partnerschap. Dit overleg verloopt goed en ons voornemen is erop gericht
periodiek te rapporteren omtrent de voortgang hiervan. De algemeen directeur van de Hakrinbank, drs. Jim Bousaid, is tevreden met de tot nu toe in 2012 geboekte bedrijfsresultaten en is optimistisch gestemd over de nabije toekomst. De vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn bemoedigend. Verwacht wordt dat de groei van de bank bevredigend zal blijven, terwijl het geconsolideerde resultaat boven dat van 2011 zal uitkomen.

error: Kopiëren mag niet!