UPF Suriname pleit voor vrede

Op zaterdag 1 september 2012 zal UPF Suriname voor haar Ambassadors for Peace en voor leiders van organisaties die zich op het maatschappelijk vlak bewegen een evenement organiseren in Krasnapolsky, waarbij de boodschap van vrede voor de wereld tegen de achtergrond van de Goddelijke principes voor vrede in jezelf, vrede in het gezin, vrede voor je familie en direkte omgeving, vrede en rust in je land, zal worden belicht , om zo uiteindelijk de wereldvrede te bereiken. Het bereiken van deze vrede is geen utopie, maar vinden wij terug in de Heilige Geschriften van de Hindoes, de Christenen, de Moslims en alle religiën, die God als Schepper van mens en de kosmos aanvaarden. Ook in de formele en materiële wetten van praktisch alle landen, zoals de grondwetten en aanverwante wetten vinden we de ordening tot streven naar vrede.
UPF Suriname is aangesloten bij UPF- Internationaal, een NGO met een speciaal Raadplegende status, dus een werkarm van de Sociaal-Economische Raad van de Verenigde Naties die wereldwijd vertakt is. Dit evenenment dat 1 september om 18.30 u. pm. aanvangt zal worden toegesproken door diverse officials van UPF-Suriname en worden afgesloten met een diner.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: