Laatste jaar Imeao oude stijl

Leerlingen van lbgo-scholen worden voor het komende schooljaar 2012-2013 voor het laatst toegelaten tot het Imeao-onderwijs. Dat zegt de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), Wilgo Valies, in een interview. Hij zegt dat de Commissie Herstructurering Imeao-onderwijs nog steeds hetzelfde standpunt heeft, namelijk dat er geen leerlingen van de lbgo-school mogen worden toegelaten tot dit type middelbare school. Voor het komende schooljaar wordt nog het Imeao oude stijl gehandhaafd. Dat betekent dat er nog lbgo-scholieren worden ingeschreven, echter zullen vanaf de komende jaren alleen mulo-scholieren worden toegelaten.
‘Als men zegt dat de kwaliteit van het onderwijs hoger moet gaan, moet men ook daadwerkelijk invulling hieraan geven. Het is noodzakelijk dat de toegangsnormen worden verhoogd, zodat er ook beter gevormde leerlingen in de maatschappij komen.’  Volgens Valies is het niveau van de leerlingen van het lbgo te laag, waardoor velen van hun het Imeao niet succesvol afronden. Hij zegt dat ook het bedrijfsleven zulke leerlingen niet wil gebruiken in de productiesector. Om hieraan verandering te brengen, moet er wat aan de opleiding worden gedaan. Hij zegt dat ook de lbgo-school veranderingen tegemoet gaat.
‘Het lbgo-onderwijs wordt nu het lb-onderwijs en hier zullen de leerlingen zodanig worden opgeleid dat ze wel hun weg zullen vinden naar het bedrijfsleven als ze eenmaal zijn afgestudeerd.’ Als het aan Valies had gelegen, zouden reeds komend schooljaar de toegangsnormen van het Imeao zijn verzwaard, echter vindt de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Shirley Sitaldin, dat er niet zonder meer overgegaan kan worden tot deze actie. Ze zegt dat het Imeao nieuwe stijl, waarbij alleen mulo-leerlingen toegelaten zullen worden, gefaseerd zal worden uitgevoerd. Zij heeft in een eerder interview aangegeven dat er zeker twee tot drie jaren nodig zijn om de nieuwe stijl toe te passen.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!