Minov-minister helemaal misplaatst

Voor zover ik kan nagaan is het nooit eerder in de geschiedenis gebeurd dat een minister door eigen ambtenaren  op zulk een wijze bekritiseerd  wordt. Ik heb via verschillende media gewezen op de slechte keuze van de huidige bewindvoerder op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). Echter, vandaag de dag zien wij dat de topambtenaren en het personeel de politieke top niet zien zitten. Feit is dat we niet lichtelijk mogen denken over deze zaken. Een minister die het zo heeft verbruid bij haar ambtenaren, haar soldaten, moet plaats maken  Want dit komt nooit meer goed. Vanaf de start rond de benoeming van deze  minister zijn er veel problemen en indicaties geweest, die wezen op een incompetente persoon met een gespleten persoonlijkheid. Het is niet alleen het onbeschofte optreden van de minister dat in haar karakter zit, maar ook is er geen  zorgvuldig onderzoek gedaan naar haar verleden, haar diploma’s en haar credentials. Haar academische opleiding wordt door sommigen betwijfeld. Wat zijn haar prestaties in onderwijsland? Van waar haar selectief gedrag tegen mensen en beleid? Heeft ze iets te verbergen? In de samenleving wordt hardop gefluisterd dat ze in haar privé leven de integriteit mist. Er doen ook enkele heel negatieve geruchten de ronde. De vraag is echter: wie is de schuldige in het geheel? Dan moeten wij het zoeken in de sfeer van de regeringsadviseur  Eddy Jozefzoon. Dit brein is in staat geweest onze president om te praten om haar op de post te plaatsen. Een post waar de toekomst van de natie afhankelijk van is en voorts onze ontwikkeling van de economie en de doorstroom van arbeidskrachten  naar de arbeidsmarkt beïnvloedt. Men zoekt het probleem natuurlijk bij de ambtenaren die opstandig zijn en worden. Maar, dat geloof ik niet. De ambtenaren zijn de laatste jaren getraumatiseerd door de politieke top op het Minov. De problemen zijn het grootst op Minov en de politiek zet de zwakste persoonlijkheden op de post (minister en directeur). Wij zien nu de resultaten en heel opmerkelijk is het dat Jozefzoon zich heel stil houdt. Zo stil zelfs dat men denkt dat hij misschien bezig is het ‘monster” dat gecreëerd is zelf te elimineren.   Een onbekende amateur plaatsen op een vitale plek heeft grote scheuren veroorzaakt op het Minov en in het onderwijsveld. Velen hebben gezwegen, en het voordeel van de twijfel gegeven. Maar, wij weten het nu. Een kundige onderwijsspecialist heeft zijn nek uitgestoken om te waarschuwen voor de voordracht, maar men heeft niet willen luisteren en wij zitten met de gebakken peren. Wij moeten de samenwerking tussen een directeur, de ambtelijke top en uitvoerende ambtenaren niet onderschatten. Minov heeft al jaren te maken  gehad met een verloop van topkader door het  bijkans 12 jarige incompetent bewind van PL-ministers. Het is niet meer acceptabel dat het Minov te maken heeft met vertrek van kundige mensen aan de ene kant en de andere kant met personeel dat ongepast en onfatsoenlijk wordt behandeld. Wij hebben gemotiveerde en goed opgeleide ambtenaren nodig die onder deskundig gezag en management hun werk in goed vertrouwen kunnen uitvoeren. Wij moeten een beroep doen op onze president om in belang van onze kinderen, burgers, ouders en intellectueel Suriname, de toekomst van onze natie deze mevrouw op Minov snel te vervangen. Betrek de deskundigen (die er zeker zijn)  om het gezicht van de natie niet te laten vallen. De kwaliteit op het Minov geeft de kwaliteit van de ontwikkeling van je menselijk potentieel. Daarom moeten wij niet meer sollen met politieke bemensing op het ministerie. Minov heeft een krachtige inhoudelijke specialist nodig, iemand die met zijn staf en personeel door een deur kan. De onderwijsvraagstukken zijn enorm. Wij hebben een onderwijskundig architect nodig die de contouren voor het onderwijsbestel voor de komende 20 jaar moet gaan uitzetten en implementeren.
mr. drs. Guillermo Samson (jurist/econoom)

error: Kopiëren mag niet!