Rekruten moeten nu al rekening houden met vriendenkring

De introductie periode van de jongste Elementaire Politie Opleiding van dit jaar is gisteravond in de Jan Starke Opleidingscentrum te Zanderij 1 afgesloten. Bij die gelegenheid zijn de in totaal 171 rekruten respectievelijk toegesproken door de voorzitter van de Politiebond,de waarnemend korpschef en de minister van Justitie en Politie. De rode draad in alle toespraken was de hoge mate van integriteit en plichtsbesef dat van de politieambtenaar vereist wordt. Voorts dat de juiste attitude en houding aan de dag moet worden gelegd naar de burgerij toe. De waarnemend korpschef Humphrey Tjin Liep Shie gaf ondermeer in zijn speech aan dat de rekruten nu al rekening moeten houden met vrienden die zij op na houden. Dat zij het hart op de juiste plaats moeten hebben en zich collegiaal moeten opstellen door elkaar te helpen. Maar ook dat zij de organisatie moeten helpen behoeden van negatieve beïnvloeding. Voorts dat zij zaken die de organisatie kunnen schaden moeten rapporteren aan de daarvoor in aanmerking komende superieuren. De minister zij ondermeer aan de rekruten dat zij elkaar moeten stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Na de toespraken was er een gezellig samenzijn met daarbij voordrachten,poëzie en komische schetsjes van de rekruten. Vanmorgen zijn de rekruten terug gekeerd naar Paramaribo waarbij zij vanaf de Duisburglaan, onder begeleiding van de drumband en de politie kapel, gemarcheerd hebben naar het Politie Opleidingscentrum.

error: Kopiëren mag niet!