Nationale Schoonmaakactie start op 27 augustus

Het ministerie van Openbare Werken, Directoraat Openbaar Groen, zal op maandag 27 augustus een aanvang maken met de ‘Nationale Schoonmaakactie 2012’. Deze wordt verdeeld over twee werkperioden van elk 10 werkdagen, te weten periode 1 van 27 augustus tot en met 07 september en periode 2 van 10 september tot en met 21 september. Het directoraat Openbaar Groen heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) de registratie van scholieren uitsluitend doen plaatsvinden op de voj- en vos-scholen. Aan de hand van een database heeft er landelijk een selectie van de scholieren op de diverse scholen plaatsgevonden. De geselecteerde scholieren zijn per district en per werkperiode ingedeeld. De officiële lijsten met geselecteerden, in de leeftijdsklasse van 14 – 18 jaar, zijn door het Directoraat Openbaar Groen aan de diverse scholen geretourneerd voor bekendmaking.  Deze selectielijsten zijn ook ter inzage gelegd bij het wijkkantoor van het directoraat Openbaar Groen in de verschillende districten.
De scholieren die geselecteerd zijn voor de eerste werkperiode dienen zich aan te melden op de eerste werkdag, namelijk op 27 augustus 2012 om 8.00 uur ‘s morgens, voor instructies en het eventueel doorgeven van onjuiste en/of foutieve vermeldingen van de persoonlijke gegevens. De scholieren die geselecteerd zijn voor werkperiode 2 dienen zich aan te melden op de eerste werkdag, namelijk 10 september 2012 om 8.00 uur ‘s morgens. Degenen die zich niet aanmelden op de eerste werkdag van hun werkperiode zullen van de lijst worden afgevoerd. De locatie van eerste aanmelding is reeds bekendgemaakt op de selectielijsten van de verschillende scholen.

error: Kopiëren mag niet!