De wereld van ICT governance

Op dinsdag 14 augustus 2012 werd een lezing georganiseerd door de ICT Associatie Suriname in het KKF gebouw met als thema ICT governance. Toegelicht werden enige definities, modellen, methoden, standaarden tot en met ervaringen met de toepassing van ICT governance..ICT bedrijven en geïnteresseerden ontmoetten elkaar om te horen wat je kan verstaan onder ICT governance en hoe je dit inzet om er voor te zorgen dat ICT projecten slagen. Met ICT governance start je als ICT bedrijf de behoefte bestaat om in control te geraken.
ICT governance is niet een eenduidig begrip. Het wordt verschillend gebruikt. De één verstaat er portfoliomanagement van ICT gerelateerde projecten onder, de ander bedoelt er de structurering van het informatiemanagement onder. Geplaatst in zijn strategische omgeving maakt ICT governance deel uit van Corporate Governance, het geheel van het besturen van een bedrijf. ICT governance is op vele manieren gedefinieerd. Bedrijven hanteren veelal een eigen definitie. Eén van de definities die door Igörr Hieroms werd toegelicht is de definitie zoals die gehanteerd wordt door het ICT Governance Institute: ICT governance is een integraal onderdeel van het besturen van een onderneming. Het bestaat uit leiderschap, organisatiestructuren en processen en zorgt er voor dat de ICT de strategie en de doelstellingen van een organisatie ondersteunt en zorgt voor uitbreiding.
Is ICT governance nuttig voor een klein tot midden groot bedrijf? Igörr Hieroms pleitte er voor om te starten met een onderdeel van ICT governance waar de pijn het meeste wordt gevoeld en om daar ervaring mee op te doen. Kies dat onderdeel waar op een gegeven moment behoefte aan bestaat. Voer je ICT projecten uit, maak dan een keuze voor een methodiek dat je als bedrijf goed ondersteunt bij het succesvol uitvoeren van (ICT) projecten. Als voorbeeld werd gegeven PRINCE2. Igörr benadrukte wel dat PRINCE2 voor veel organisaties een teveel omvattende methodiek is en gaf als tip om te starten met een light versie, de nieuwe versie van PRINCE2 voorziet hierin. Pak die onderdelen uit de methode die je goed kan gebruiken voor de beheersing van je project.
Waarom zou je je als bedrijf willen certificeren: Naar de mening van Igörr doe je dat omdat je als bedrijf in control wilt zijn om kwaliteit te leveren aan je klanten, en zeker ook om het goede voorbeeld te geven. Ten aanzien van de organisatie van eGovernment sprak Igörr voorzichtig uit dat voorkomen moet worden dat ieder ministerie zijn eigen ‘silo’ creëert waardoor de aansluitbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens tussen ministeries onnodig bemoeilijkt wordt en kosten onnodig stijgen. Kies daarom voor een programmaorganisatie met het mandaat om ministerie overstijgend de strategie van eGovernment te bepalen en uit te rollen.
Informatie over de spreker Igörr Hieroms
Igörr Hieroms heeft Hogere Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam gestudeerd en een postdoctoraal Management Informatie & Technologie gevolgd aan de Open Universiteit van Amsterdam. In 1996 is hij als consultant begonnen bij Moret Ernst &Young en later als informatie analist en projectmanager actief geweest bij LogicaCMG, RBTT Bank N.V. en Deloitte Consulting. Vanaf 2008 is hij directeur en oprichter van GR8-Consulting en GR8-Skills [ www.gr8-consulting.com en www.gr8-skills.com ].
Vanaf april 2012 werkt Igörr voor het Ministerie Bestuur Planning en Dienstverlening op Curaçao in het kader van het eGovernment traject. Hij is daar de Projectmanager voor de inrichting van het Overheidsloket met o.a. het centrale Vergunningenloket van het Ministerie van BPD voor alle back-office ministeries. Nevenactiviteiten van Igörr zijn onder andere bestuurslid zijn van de Dutch Caribbean Securities Exchange Board. Ook is hij gastdocent aan Universiteit van de Nederlandse Antillen.
ICT Associatie Suriname (ICT-AS)
De ICT-AS werd op 20 januari 2011 opgericht. Een belangrijke doelstelling van de branchevereniging ICT-AS is het verheffen van de ICT sector in Suriname naar internationale standaarden. Andere speerpunten zijn het ondersteunen van ICT-onderwijs door het bedrijfsleven, het creëren van informatiedatabanken (statistieken, expertise, publicaties, knowledge-sharing), het invoeren van kwaliteitsstandaarden, certificeringen van leden. Ook wil zij bijdragen aan wetgeving omtrent ICT vraagstukken. Eén van die ontwikkelingen zal zijn de creatie van e-Government. De leden zijn KKF-geregistreerde bedrijven met ICT als core business. (www.ict-as.sr)

error: Kopiëren mag niet!