‘Cambio’s moeten ook geld kunnen overmaken’

Volgens artikel 2 van de ontwerpwet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 kan een geldtransactiekantoor (cambio) niet tegelijkertijd een wisselkantoor en een geldovermakingskantoor zijn. Parlementariër Rabin Parmessar vindt dit discriminatoir. Ook de belanghebbenden en de commissie van rapporteurs van deze wet zijn deze mening toegedaan. Parmessar zegt dat de banken wel beide handelingen op een en dezelfde locatie kunnen verrichten. ‘Het bevordert oneerlijke concurrentie, aangezien cliënten niet geneigd zullen zijn eerst geld om te zetten in valuta bij een geldwisselkantoor, om daarna naar een andere locatie te gaan om dat over te maken, terwijl allebei handelingen wel op een en dezelfde banklocatie kunnen geschieden’, zegt hij.
‘De commissie is van mening dat zowel de banken als de geldtransactiebedrijven onder de Bankwet vallen, en dat de geldtransactiekantoren niet a priori zouden moeten worden uitgesloten van het verrichten van allebei activiteiten, indien zij aan de vereisten voldoen die voor het uitoefenen van deze twee bedrijven zijn gesteld’, zegt Parmessar. ‘De commissie is van mening dat indien het de geldtransactiekantoren wordt verboden beide activiteiten uit te oefenen, Surinaamse ondernemers de mogelijkheid wordt ontnomen om te groeien. We moeten Surinamers juist stimuleren om grotere ondernemers te worden.’
Parmessar stelt dat de commissie van rapporteurs van mening is dat beide activiteiten op dezelfde locatie mogelijk moeten zijn en dat er daarbij sprake zou zijn van één NV, met twee gescheiden administraties. De commissie stelt dat banken alle activiteiten mogen verrichten onder één juridische entiteit, en dat zulks ook zou moeten worden toegestaan aan de geldtransactiekantoren. Parmessar stelt dat hij niet inziet waarom er 2 juridische entiteiten dienen te zijn. ‘We kunnen wel leven met 2 aparte administraties.’
De commissie van rapporteurs blijft erbij dat het discriminatoir is. ‘Dat bedrijven aan de eisen moeten voldoen, dat staat buiten kijf. Maar er kan niet gesteld worden dat het juridisch niet onder één entiteit mag. De commissie ziet geen argumenten dat de Centrale Bank van Suriname dat uitsluit.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!