Boekpresentatie Broedergemeentegeschiedenis 1457 – 1760

De Augustusmaand Hernhuttermaand is de feestmaand van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Eén van de gedenkdagen in de Hernhuttermaand is 17 augustus. Op deze dag in het jaar 1727 vond namelijk een geestelijke opwekking onder de kinderen te Hernhut in Duitsland plaats. Naar aanleiding hiervan wordt op deze dag nog op vele plaatsen in de Broedergemeente het Kinderfeest gevierd.
Op vrijdag 17 augustus wordt het collegejaar 2011/ 2012 van het Theologisch Seminarie van de EBGS officieel afgesloten met een bijzondere boekpresentatie. Het boek, getiteld ‘Geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente 1457-1760’, is geschreven door de Duitse predikant, broeder Frieder Vollprecht, die in de periode 1997 tot 2002 in Suriname gewerkt heeft als predikant. Hij was als gemeentevoorganger verbonden aan de Combé Kerk en was ook docent Kerkgeschiedenis aan het Theologisch Seminarie der EBGS.
Het Theologisch Seminarie is het opleidingsinstituut van de Evangelische Broedergemeente, waar de opleiding Theologie op bachelors- en mastersniveau wordt aangeboden en waar diverse kadertrainingen onder andere op het gebied van pastorale zorg, kinder- en jeugdwerk, gemeenteopbouw kunnen worden gevolgd. De theologiestudie aan dit instituut geeft mogelijkheden om te werken als predikant, catecheet, godsdienstleraar of gemeentewerker.
De boekpresentatie is op vrijdagavond 17 augustus van 18.00 – 21.00 uur in de Tshoeng Tjienkerk van de EBGS aan de Dokter Sophie Redmondstraat 170. Ds. Frieder Vollprecht zal persoonlijk aanwezig zijn bij de boekpresentatie en een korte inleiding verzorgen over het ontstaan van zijn boek. Het gaat over de geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente van 1457 tot 1760 en wordt uitgegeven door het Theologisch Seminarie. ‘Geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente 1457 – 1760’ is de twaalfde boekuitgave van het Theologisch Seminarie, waarvan 11 boeken in Suriname zijn gedrukt. De avond begint met een avondzegen, waarin Bisschop John Kent, voorzitter van het Curatorium, voorgaat en wordt afgesloten met een receptie, waarbij het boek te koop zal worden aangeboden.

error: Kopiëren mag niet!