Stichting PI-Puas zoekt hulp bij minister Moestadja

De Stichting Pekabaran Injil- Paguyupan Urip Anyar Suriname (PI-Puas) heeft hulp gezocht bij minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken. Deze stichting houdt zich namelijk met kerkelijke- en sociaal maatschappelijke activiteiten bezig. Ze heeft de bewindsman gevraagd zijn invloed aan te wenden voor onder meer het verkrijgen van een stuk grond dat gebruikt kan worden als begraafplaats. Leden van PI-Puas kunnen al geruime tijd moeilijk een plek bij de bekende begraafplaatsen bemachtigen voor een geliefde die naar zijn of haar laatste rustplaats gebracht moet worden. Indien dit toch lukt gaat het gepaard met extra hoge kosten die ze niet kunnen opbrengen. Via de bewindsman tracht de stichting een eigen terrein te zoeken om haar leden en anderen tegemoet te komen. Tijdens het onderhoud met de vertegenwoordigers van het bestuur heeft minister Moestadja telefonisch contact gemaakt met zijn collega van RGB, Ginmardo Kromosoeto. De bewindsman heeft beloofd deze kwestie te zullen bestuderen. Aan het stichtingsbestuur onder leiding van mevrouw Esther Tasman is ook meegedeeld dat bij de overheid het plan bestaat om in Paramaribo Noord een stuk terrein te reserveren ten behoeve van begrafenisactiviteiten voor alle geloofsovertuigingen. Deze groepen zullen hun toegewezen deel dan zelf moeten onderhouden. Ofschoon dit nog een tijdje kan duren is er vooruitlopend daarop een tussenoplossing gevonden. Minister Moestadja heeft kunnen bewerkstelligen dat via districtscommissaris Ingrid Karta-Bink van Commewijne, de stichting gebruik mag maken van de openbare begraafplaats aan de Soetjieweg. De leden van PI-Puas waren blij met het feit, dat de minister iets voor hen heeft kunnen regelen.

error: Kopiëren mag niet!