Dambond maakt ongezonde tijd mee

‘De voorzitter van de dambond is niet statutair gekozen op 3 augustus 2012 bij de algemene vergadering’, zegt secretaris Marcel Oostburg  van damvereniging De Dragon. ‘Bij de algemene vergadering van 17 juni werden er namelijk twee lijsten ingeleverd. Op de ene lijst was Robur Levens kandidaat-voorzitter en op de andere Dew Jaddoe. En op 17 juni heeft slechts één lid van de verkiezingscommissie zijn mandaat teruggeven, toen er een besluit moest worden genomen over het wel of niet handhaven van de lijst van Levens, die volgens artikel 9 van de damstatuten  niet rechtsgeldig was. De twee andere commissieleden hebben dat niet gedaan en voor hen was alleen de lijst van Jaddoe geldig. Jaddoe werd toen bij acclamatie gekozen’, zegt Oostburg, die op 17 juni ook in de verkiezingscommissie plaatsnam.
‘Maar wat we nu zien gebeuren, was dat 7 lidverenigingen op 19 juni 2012 een algemene vergadering aanvragen, nadat het bestuur van de dambond in gebreke is gebleven tot het houden van de aangevraagde algemene vergadering. En wat ook voor verbazing zorgde, was dat een van de agendapunten de bestuurverkiezingen van de Surinaamse dambond was. Wat opvallend was op 3 augustus , was het feit dat Bholanath Narian zich voorstelde als voorzitter van de vergadering. Op het agendapunt gekomen van bestuursverkiezing heeft hij Levens gekozen als voorzitter (bij acclamatie). Als op 17 juni Jaddoe bij acclamatie gekozen was tot voorzitter, hoe kan Narian die als voorzitter optrad op 3 augustus, Levens bij acclamatie kiezen tot voorzitter van Surinaamse Dambond’, vraagt Oostburg zich af.
‘Op die bewuste dag (17 juni 2012) heeft de voorzitter van de verkiezingscommissie zijn mandaat teruggegeven, omdat beide lijsten niet in orde waren’, zegt Robur Levens aan Dagblad Suriname. ‘Het is altijd zo dat alleen de functie van de voorzitter wordt aangegeven, en de andere namen worden gewoon gevuld. Maar als we kijken naar de statuten, moeten de andere leden ook met functies worden opgegeven bij indiening van de kandidatenlijsten. Ik en Jaddoe hadden toen ook de stembiljetten in orde gemaakt en daarop waren ook de functies niet vermeld. De vergadering werd toen onrustig en rumoerig en het was verdaagd. Omdat het laat werd, heb ik toen de vergadering gesloten. Het punt van bestuursverkiezingen is nooit aan de orde gekomen die dag’, zegt Levens.
‘Twee dagen later hebben 7 leden van damverenigingen een algemene vergadering aangevraagd, maar omdat er geen quorum kon zijn, is er nooit een algemene vergadering gekomen. De statuten schrijven ook voor: als het bestuur nalaat om een algemene vergadering te houden, hebben de verenigingen het recht met dezelfde agendapunten een algemene vergadering te houden. Dit hebben ze ook gedaan. Deze 7 verenigingen hebben toen Narian voorgedragen om de algemene vergadering te leiden en hebben de agendapunten uitgewerkt. En bij de vergadering hebben zij mij gekozen tot voorzitter’, zegt Levens ten slotte.
De 7 verenigingen die de algemene vergadering hadden aangevraagd zijn: Denk en Zet, SCS Randjiet, Welgedacht, De Straal, Naks, Victoria en Combinatie’80. Oostburg van De Dragon was op de alv 3 augustus ook aanwezig en stemde tegen.

error: Kopiëren mag niet!