Jairam geeft regering Bouterse – Ameerali een 7

De voorzitter van de politieke partij PvF, Soedeshchand Jairam, geeft twee jaren regering Bouterse- Ameerali het cijfer 7. In het eerste jaar van deze regering wilde hij geen oordeel geven, omdat hij de regering de nodige ruimte wilde geven om haar voorgenomen beleid uit te voeren. Ook moest een aantal beleidszaken van de vorige regering nog uitgevoerd worden.
Nu na twee jaren heeft de politieke partij het beleid geëvalueerd. Het standpunt van de PvF is dat er zichtbare vorderingen zijn geboekt, zoals een verbeterde kredietwaardigheid en het initiëren van een woningbouwproject dat langzaam op gang begint te komen. Vooral het optrekken van de Algemene Oudedagsvoorziening is voor de partij een goede stap vooruit, omdat zij als partij altijd ervoor hebben gepleit dat ouderen in ons land een goede behandeling moeten krijgen.
Toch zegt Jairam dat om een duurzame ontwikkeling op gang te kunnen brengen, het noodzakelijk is om het agrarisch beleid aan te scherpen. Er is juist in de afgelopen jaren een tegenval geweest in deze sector.  Een ruime 60% van de beroepsbevolking is afhankelijk van het staatsbudget. Dit betekent een heel zware druk op het budget. Investeren in het agrarisch beleid zou verlichtend werken op het budget’, zegt Jairam die mogelijk de nieuwe ADRON – directeur wordt. Ook valt op te merken dat het investeringsbeleid niet goed tot uiting komt. De Investeringswet zou aangepast moeten worden. Behalve deze wet, moet zeker een honderdtal wetten nog aangepast worden, zodat dit stimulerend kan werken op de investeringen van kleine ondernemers.

error: Kopiëren mag niet!