HI en RGB werken aan industrieparken

De ministers Raymond Sapoen van HI en Ginmardo Kromosoeto van RGB hebben het vaste voornemen om zo spoedig mogelijk enkele gebieden in kaart te brengen en te reserveren voor het opzetten van industrieparken. Industriële bedrijven kunnen zich hier zonder hinder in de woonomgevingen te veroorzaken, vestigen. Zo kan er gewerkt worden tot een aanzet van de ruimtelijke ordening. Dit moet op lange termijn bijdragen aan het ten einde brengen van de wildgroei die er is waarbij geen onderscheid is tussen woonwijken en industriegebieden.
Industrieparken zijn ideaal om bedrijven die elkaar aanvullen, bij elkaar te brengen waardoor er een synergie (samenhang) ontstaat om zo een maximaal rendement en productie te kunnen halen. Om dit te realiseren is er op het hoogste niveau tussen de twee ministeries, samen met de directies, overleg geweest. Het ministerie van HI heeft na een interne studie een aantal locaties geïdentificeerd en gepresenteerd die HI in eerste aanleg goed lijken. RGB zal nagaan als deze locaties nog vrij zijn en eventueel ook met voorstellen komen. Van elk ministerie is een directielid belast om hierover verder overleg te plegen. Het gaat om Dirk Heave, onderdirecteur Ondernemerschap van HI, en Sohrabali Kadirbaks, onderdirecteur Ruimtelijke Ordening van RGB.
Zodra RGB tot toewijzing van de terreinen overgaat, zal HI gelijk met het ministerie van OW afspraken maken voor de aanleg van de infrastructuur.
Dat het de regering menens is om ten minste een serieuze aanzet te geven om te komen tot industrieparken moge ook blijken uit het feit dat de president, Vivian Marbach van Marchard Consultancy heeft aangesteld als coördinator van het project Paranam City Industrial Park welke te Paranam moet verrijzen en waarvan de contouren thans met een schenking van de IDB worden vastgesteld. Tevens is aan Michael Sjak Shie groen licht gegeven om het Marienburg Development Project ten uitvoer te brengen.

error: Kopiëren mag niet!