Onterechte LBGO-geslaagden moeten klasse 6 overdoen

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft na te zijn geconfronteerd met de informatie dat 11-jarigen een onterecht LBGO-uitslag hebben gekregen, terstond actie ondernomen en meteen een onderzoek gestart. Uit dat onderzoek is komen vast te staan dat enkele zesde klasse leerlingen onterecht zijn verwezen naar het LBGO. Het zou gaan om leerlingen die in het jaar 2000 zijn geboren. Tijdens het verwerken van de informatie heeft het verwerkingssysteem van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma) de twee nullen van het jaar 2000 niet gepakt. Ondertussen is het probleem aangepakt en opgelost. Het systeem is inmiddels aangepast en is de kans nihil dat een dergelijke omissie zich herhaalt. Het ministerie wijst erop dat de leerlingen om wie het gaat, niet zijn geslaagd. Deze leerlingen zijn afgewezen. Om tot het LBGO toegelaten te worden, moeten zesdeklassers 14 jaar oud zijn, 7,5 berekende vijven hebben en 32 punten behalen voor zeven toetsvakken. De getroffen leerlingen worden opgeroepen om hun toetsbriefje weer in te leveren op school, omdat zij niet ingeschreven zullen worden op een LBGO-school. De leerlingen krijgen na het toetsbriefje te hebben ingediend de juiste uitslag van de school en dat is ‘klasse 6 overdoen’. Het ministerie betreurt de ontstane situatie en vraagt alle betrokkenen om begrip en medewerking.

error: Kopiëren mag niet!