Houtsector herstellende

In het jaar 2011 is er rond de 360.000 kubieke meter hout uit het bos gehaald en of verscheept of verder verwerkt. Volgens Andre Soeltansingh, voorzitter Algemene Surinaamse Hout Unie, is dit een duidelijke toename ten opzichte van 2010. Deze toename is volgens hem puur aan particulier initiatief toe te schrijven. “Het zijn particuliere ondernemers die aan bosexploitatie doen en aan verdere verwerking van de houtproducten. Hiermee geeft de voorzitter aan dat de stijging geen beleid van de overheid is geweest of dat die zaken gestimuleerd heeft. Het zijn de investeringen van de particulieren die dat rendement hebben opgebracht, meent Soeltansing.
Op dit moment valt te merken dat heel wat Chinezen actief zijn in de houtsector. Volgens Soeltansing is er daadwerkelijk sprake van een toename van de Chinese ondernemers die hij liever betitelt als de Oost Aziaten. Hij vertelt dat die toename niet gisteren is begonnen of iets is van vandaag. Na de jaren tachtig, begin jaren negentig, kwamen de eerste Oost Aziatische bedrijven naar Suriname. ‘Dit proces duurt zeker al zo een 22 jaren.’ De Surinaamse ondernemers hadden tijdens de binnenlandse oorlog enorme verliezen geleden. Ook is het zo dat de jaren tachtig werden gekenmerkt door een verschrikkelijke inflatie. De Surinaamse ondernemers waren niet in staat om begin jaren negentig grote investeringen te plegen in de bosbouwsector vanwege enorme verliezen. Aan de andere kant had de overheid snel investeringen nodig. Toen kwamen de Oosterse bedrijven in beeld. Zij hadden kapitaal en konden grote investeringen plegen. Het zijn onder andere deze redenen waarom deze groep van ondernemers op allerlei wijze gefaciliteerd zijn geworden door de overheid.
De bosbouwsector is zich na 22 jaren langzaam gaan herstellen. Ook de Surinaamse ondernemers in de bosbouwsector leveren een niet te verwaarlozen bijdrage, vindt de voorzitter. Het is wel zo dat er enkele kapitaalkrachtige bedrijven zijn, die de boventoon voeren binnen de bosbouwsector. Volgens hem is het niet alleen concurrentie dat speelt. Er wordt gelet op de concurrentie, maar het punt is dat Surinamers wel in staat geacht moeten worden om dat productieniveau te halen zonder die buitenlandse gasten, zegt Soeltansing. Volgens hem hebben ook Surinamers jarenlange ervaring opgebouwd in de bosbouwsector.

error: Kopiëren mag niet!