Geen geld voor nascholingsinstituut Minov

Er is geen geld beschikbaar voor het nascholingsinstituut van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Het Centrum voor de Nascholing in Suriname (Cenasu) is vorig jaar november formeel gestart met haar werkzaamheden onder ex-Onderwijsminister Raymond Sapoen en was ondergebracht in het Minov-gebouw aan de Heerenstraat. “Het Cenasu kan echter haar werk niet naar behoren doen, omdat zij niet over de nodige financiën beschikt”, zegt voorzitter Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL).  Volgens Fols-president Marcellino Nerkust was het Cenasu reeds bezig met de training van een groep leerkrachten, toen de huidige Minov-minister, Shirley Sitaliden, het besluit nam de activiteiten van het centrum on hold te zetten.
Valies vernam dat de bewindsvrouw het centrum zou laten onderbrengen bij het IOL (Instituut voor de Opleiding van Leraren). “Daar kan geen sprake van zijn, het Cenasu is een trainingscentrum. Het IOL leidt mensen op”, zegt Valies. De BvL-topper heeft woensdag aanstaande een gesprek met Sitaldien en zal de kwestie Cenasu tijdens dit onderhoud aankaarten. Valies zegt dat overeenkomstig een harde afspraak tussen de BvL en het Minov in oktober aanstaande de eerste nascholingstrainingen zullen beginnen voor vos-leerkrachten. Hij verwacht ook dat het Cenasu in het komende schooljaar operationeel zal zijn. De onderwijsvakbonden hebben sedert 2008 een overeenkomst met het Minov getekend voor de opzet van dit nascholingsinstituut.  Nerkust zegt een gesprek te hebben aangevraagd met Sitaldien, waarin hij deze kwestie ook zal aanhalen.

error: Kopiëren mag niet!