Meer dan 30 illegale Brazilianen aangehouden

Binnen zes weken zijn meer dan 30 illegale Brazilianen aangehouden. Zij poogden vanuit Nickerie de oversteek te doen naar buurland Guyana. Onlangs zijn11 illegale Brazilianen bij het Canawaima-veer in de kraag gevat door de politie. Ook zij probeerden vanuit Nickerie naar Guyana uit te wijken. Dagblad Suriname sprak met gewestelijk politiecommandant Stanley Benschop die aangeeft dat met de aanhouding van de 11 illegale Brazilianen de vierde tranche door de politie is gevat.
De politiefunctionaris geeft aan dat de afgelopen periode een toename is te bespeuren van oversteek van illegale Brazilianen naar het buurland Guyana. Dit schijnt een nieuwe tendens te zijn. Benschop relateert de trend aan de verhoogde acties van de politie in het binnenland. Illegalen trachten daarom het land te ontvluchten. Na de gearresteerde personen in vreemdelingenbewaring te hebben houden, zijn zij overgedragen aan de politie in Paramaribo.
De politie doet verder onderzoek om na te gaan of de personen behoren tot criminele organisaties. Er zijn enkele criminele Brazilianen die zware misdrijven op hun naam hebben staan en nu gezocht worden door de politie.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!