Uitkering mensen met een beperking opgetrokken naar SRD 325

De mensen met een visuele beperking hebben met tal van problemen te kampen.  De voorzitter van de Stichting Wan Okasi, Aniel Koendjbiharie, heeft afgelopen woensdag in het Blindencentrum een onderhoud gehad met de vaste departementale commissie van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) in De Nationale Assemblee met als voorzitter Marinus Bee. Koendjbiharie heeft tijdens dit gesprek de nadruk gelegd op transport, huisvesting en de financiële uitkering. Hij heeft te kennen gegeven dat de uitkering van SRD 225 per maand bijlange na niet genoeg is. Uitgerekend is dat SRD 7,50 per dag, terwijl de onkosten van deze doelgroep per dag veel hoger liggen. Voorgesteld werd om het bedrag, rekening houdende met de financiële situatie van het land, op te trekken naar het niveau van de Algemene Oudedagsvoorziening. Ook is gevraagd om interventie in de kwestie van Cobus Zorgvervoer. De abonneediensten komen per 1 september stop te liggen vanwege de zwakke financiële positie van Cobus.
De commissievoorzitter deed uit de doeken dat de maandelijkse uitkering voor deze doelgroep opgetrokken wordt tot SRD 325. Dit besluit is de raad van ministers al gepasseerd. Hij weet dat het bedrag niet dat is wat het wezen moet, maar dat er alvast een begin is gemaakt. Bee zegt dat zij hun best zullen doen om het bedrag verder verhoogd te krijgen. Ook gaf hij te kennen afgelopen zaterdag een gesprek te hebben gehad met de minister van Sozavo, Alice Amafo. Zij heeft de verzekering gegeven dat er vanuit het ministerie acties zullen worden ondernomen, zodat het zorgvervoer vanuit Cobus niet komt weg te vallen. Ook zal zij uitkijken naar andere mogelijkheden om dit probleem structureel aan te pakken.

error: Kopiëren mag niet!