Misvatting over 10% pensioentoeslag

Onder de gepensioneerden bestaat er een misvatting over de tienprocenttoeslag op het pensioen. Voorzitter Armand Deekman van de Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) verduidelijkt dat niet alle gepensioneerden hiervoor in aanmerking zijn gekomen. De tienprocenttoeslag is uitsluitend gegeven aan gepensioneerden, die voor 1 januari 2008 de overheidsdienst hebben verlaten. Dat was dus voor de invoering van het nieuwe  Fiso-beloningssysteem. Gepensioneerden die na 2008 uit overheidsdienst zijn getreden, hebben geen recht op de 10% omdat zij vanwege de invoering van Fiso op grond van het nieuwe Fiso-inkomen ook een betere pensioengrondslag hebben. De groep die voor die datum met pensioen ging, is niet meegegaan met Fiso en het daaraan gekoppeld salaris. Deze gepensioneerden hebben dus ook geen andere pensioengrondslag gekregen en hebben daarom een achterstand ten opzichte van de gepensioneerden van na 1 januari 2008. Met de tienprocentregeling is getracht deze achterstand weg te werken.

error: Kopiëren mag niet!