Toch slachtvee uit Brazilië

Ondanks alle protesten uit delen van de gemeenschap dat het voor zowel de gezondheid van de bevolking als de melkveesector heel riskant zou zijn om slachtvee uit Brazilië binnen te halen, blijkt dat dit toch wordt doorgezet door bedoelde ondernemer. Het betreft in deze de onderneming Babunhol Cattle Breeder. Eind van deze week wordt alvast een aanvang gemaakt met het binnenhalen van het slachtvee. Voor de eerste keer wordt een aantal van 500 slachtvee naar Suriname gebracht.
Dagblad Suriname sprak met de onderdirecteur van de afdeling Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Edmund Rozenblad. Hij geeft te kennen dat het voornemen om slachtvee uit Brazilië te halen, altijd recht overeind heeft gestaan. Alleen waren de faciliteiten nog niet in orde. Het betreft dezelfde ondernemer die in eerste instantie ook al belast was met de import van het slachtvee. Intussen is de tweede lading slachtvee uit Santo Domingo afgelopen vrijdag in Suriname gearriveerd. Het gaat om een aantal van 84 koeien. De eerste lading telde ook dit aantal. Rozenblad legt uit dat het binnenhalen van vee uit Santo Domingo bedoeld was als noodoplossing, omdat het te lang duurde voordat het Braziliaans vee in Suriname arriveerde.
Een slager was betrokken bij het binnenhalen van het vee uit Santo Domingo. Of dit door zal gaan, moet volgens Rozenblad nog bekeken worden. De mogelijkheid zit er dik in dat het binnenhalen van slachtvee uit Santo Domingo wordt stopgezet indien de komst van vee uit Brazilië al op rails is. De bedoelde slager heeft wel de intentie om zowel melkvee als slachtvee uit Santo Domingo te halen die bedoeld zijn voor de fok-industrie. Deze zullen ten verkoop aangeboden worden in Suriname. De bedoeling is dat hierbij een zachte prijs gehanteerd wordt. ‘Met een stuivertje erbij, want vee is nergens goedkoop’, legde Rozenblad de nadruk op.
De onderdirecteur beaamt dat er een schaarste is aan rund in Suriname. De twee ladingen van elk 84 slachtvee is binnen no time geslacht en geconsumeerd. Met een speciale veetransportboot zullen de runderen uit Brazilië gehaald worden. Zij zullen in Baboenhol opgevangen worden waarna ze binnen enkele dagen worden geslacht. Het abattoir kan gemiddeld maximaal 100 tot 120 koeien per dag slachten. Volgens Rozenblad is de afstand die afgelegd moet worden naar Baboenhol om de beesten daar onder te brengen beslist niet lang. ‘Het is maar 80 kilometer naar Babunhol, Nickerie is vele malen verder. Dat is 250 kilometer, en er komen ook koeien uit Nickerie om geslacht te worden.’
Rozenblad kan zich niet terugvinden in de protesten om slachtvee uit Brazilië te halen. Hij blijft erop hameren dat de Veterinaire Dienst in Suriname de taak heeft om te waken over de gezondheid van de dieren. ‘Het is de taak van de Veterinaire Dienst om onderzoek te doen. En deze dienst controleert altijd, wij doen gewoon ons werk.’
Dagblad Suriname sprak ook met de voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Melkveeboeren (VSMB), Laurence Perreira. Vooral de VSMB heeft vanaf het prille begin scherpe kritiek gehad op het halen van vee uit Brazilië. De vereniging had geen moeite met vee uit Santo Domingo. Pereira heeft diverse malen te kennen gegeven dat Brazilië een land is dat bekend staat om de vele koeienziektes. ‘Ze doen maar wat ze hebben willen. We hebben ons best gedaan om ze tegen te houden, ik maak me niet meer druk.’ Perreira stelt wel voorop dat de import van vee uit Brazilië een enorme ondergang zal betekenen voor de lokale melkveesector.
‘Men moet zich niet vergissen, Brazilië is zwaar internationaal gecertificeerd’, geeft slager Peter Nurmohamed in gesprek met Dagblad Suriname te kennen. Dat dit land bekend zou staan om de koeienziektes, verwijst hij naar het rijk der fabelen. ‘Het is alleen maar nonsens.’ Volgens hem halen landen als Libië, Tunesië en Egypte op vrij regelmatige basis slachtvee uit Brazilië. Zo heeft Amerika het grootste slachthuis in Brazilië. Dit wordt opgevolgd door Saoedi Arabië. Nurmohamed legt er ook de nadruk op dat Brazilië alleen topkwaliteit beesten kent. Hij is benieuwd naar de prijs van het slachtvee. Nurmohamed zegt dat eerder was aangegeven dat de prijs tussen de SRD 15 en SRD 18 zou liggen. ‘Ik ga zeker kopen als het verkoopbedrag hiertussen ligt. Maar wanneer komen de beesten aan, we horen het al een jaar lang. Niemand heeft er geloof meer in dat het slachtvee nog zal komen.’
De import van vee uit Santo Domingo is volgens Nurmohamed geschied als een dief in de nacht. ‘Iedereen was verrast, wij wisten niet eens dat er slachtvee gehaald was.’ De prijs van SRD 23.50 per kilo, waarvoor het vlees verkocht werd, was veel te duur voor hem. Zijn normale inkoopprijs per kilo bedraagt tussen de SRD 19 en SRD 20. Voor SRD 23.50 verkoopt hij gemiddeld een kilo rund in zijn slagerij. Een kilo rund met been verkoopt hij voor SRD 24 en een kilo beef voor SRD 40. Indien de opkoopprijs tussen de SRD 15 en SRD 18 zal liggen per kilo, zal dit zeker voordelig zijn de consument. Die zal voorzien worden van goedkoop rundvlees, legt Nurmohamed uit.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!