Radjesh Oedit Doebé krijgt derde hoogleraarschap

Professor dr. Radjesh Oedit Doebé is voor de derde keer aangesteld als hoogleraar voor de leerstoel Bedrijfskundig management. “Weer een kroontje voor mij”, zegt de hoogleraar lachend in reactie op zijn verdienste. Als hoogleraar voor de International American University in California is hij volledig verantwoordelijk voor het curriculum op de OD International Business School. Wie aan deze opleiding zijn master of doctoraat behaalt, is er dan zeker van dat hij een internationaal erkend en gelijkwaardige graad van een respectabele universiteit op zak heeft. De benoeming van Oedit Doebé betekent dat hij een volwaardige vertegenwoordiger is van de Californische International American University.
De OD International Business School is sinds mei 2011 gevestigd in Suriname en verzorgt masteropleidingen en promotieonderzoeken. Op de opleiding zitten er twee groepen van twaalf voor de mastergraad. De eerste groep afgestudeerden van de eenjarige pre-masteropleiding, krijgt op 10 augustus hun diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar de masteropleiding. Van de acht kandidaten hebben zes het gehaald; twee hebben een herkansing.  De pre-masteropleiding is bestemd voor personen die geen hbo- of bachelor-diploma hebben. Eind van het jaar wordt de bul uitgereikt aan de geslaagden van de mastergroep. De school die ook vestigingen heeft in Nederland, heeft het vakkenpakket aangepast aan de Surinaamse samenleving. Voor het promotieonderzoek heeft deze International Business School dit jaar vier plaatsen. Twee zijn al bezet door Nederlandse promovendi. Professor Oedit Doebé hoopt de twee resterende plekken te kunnen reserveren voor Surinamers.
Oedit Doebé wist eerder het hoogleraarschap in Antwerpen en Nederland te bemachtigen voor deze leerstoel. Hij behoort nu ook tot het korps van de Californische universiteit. Hij werd gekozen uit 48 kandidaten. Oedit Doebé zegt dat de intake van de International Business School, zwaar is. “Je moet een streber zijn om toegelaten te worden.” Hij wijst erop dat het bij hem meer om het idealisme gaat om deze opleiding verder te stuwen. De tweejarige masteropleiding kost een student 8.500 Euro, in Nederland is dat 15.500 Euro. De hoogleraar heeft geprobeerd een relatie op te bouwen met de Anton de Kom Universiteit. De eerste pogingen met het vorig bestuur liepen op niets uit, vertelt hij. “Maar ik zal dat opnieuw proberen en ook met andere instanties.” Het vakkenpakket, waarvan 40% faciliterend onderwijs en 60% toegepaste wetenschap, wordt afgewerkt in het Hencomtrai-gebouw aan de Francepanestraat.

error: Kopiëren mag niet!